Avukat, her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması konusunda her derecede yargı organları ve hakemlerle, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla hukuki bilgi ve tecrübelerini, adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir. (Avukatlık Kanunu Madde 1-2) Avukatlar her ne kadar serbest meslek mensubu, bağımsız kişiler olsa da kamu hizmeti gördükleri kabul edilmektedir. Avukatlar bazı haklara sahip olmakla beraber bazı yükümlülüklere de sahiptirler. Avukatlar görevlerini özenle yerine getirmek ve kendisine duyulan göreve layık davranmak yükümlülüğündedir.

Avukatın mesleğine ve müvekkillerine karşı bazı yükümlülükleri vardır. Bunlar mevzuatta düzenlenmiş halde bulunmaktadır. Eğer ki müvekkil, avukatının bu yükümlülüklere aykırı hareket ettiğini düşünüyorsa bu durumda avukatın bağlı bulunduğu baroya bir dilekçe ile başvurup avukatından şikayetçi olabilecektir. Bu durumda avukatın da savunması alındıktan sonra böyle bir husus tespit edilirse avukatın disiplin sorumluluğuna gidilecektir.