Vatandaşlar bazen arzuhalciye dilekçe yazdırmak ya da davalarını kendi kendine yürütmeye çalışmaları sebebi ile geri dönüşü olmayan hak kayıpları yaşamaktalar. Müvekkil R.K.’da aldatılması ve gördüğü psikolojik, ekonomik şiddet sebebi ile arzuhalci aracılığı ile bir boşanma davası açmıştır. Arzuhalcinin yazdığı dilekçe yetersiz kaldığından ve R.K.’yı hak kaybına uğratacağından müvekkil tarafımıza hukuki yardım alma amacı ile başvurmuş ve müvekkilin açmış olduğu dava tarafımızca ıslah edilmiştir. Islah kurumu, ile taraflar iddia ve savunmalarını genişletilebilmektedir. Islah dilekçemiz ile, müvekkilin boşanma gerekçeleri mahkemeye usulüne uygun bir şekilde ayrıntılı olarak izah edilmiştir. Yargılama sonunda tarafların müşterek çocukların velayeti davacı müvekkil R.K.’ya verilmiş, müvekkil lehine maddi manevi tazminata hükmedilerek boşanma davamızın kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca mahkemece, davalı tarafça müşterek çocuklara nafaka ödenmesine karar verilmiştir. Müvekkil, boşanma davasını arzuhalci yardımı ile açtığından talepleri tam olarak mahkemeye iletilememiş; bu nedenle müvekkilin ziynet alacaklarının tahsili için yeni bir dava açılmıştır. Tüm bu nedenlerle, vatandaşların kendi başlarına ya da arzuhalci ile açmış oldukları davalar avukat yardımı ile sonradan usulüne uygun hale getirilebilirse de geri dönüşü olmayan hak kayıplarına da yol açabileceğinden ve vatandaşın cebinden daha fazla harç ve masraf çıkmasına sebep olabileceğinden alanında uzman bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye etmekteyiz.