HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Genellikle halk arasında, boşanma davasının açılması ile birlikte mahkemenin eşlerin mal varlığını da bölüştüreceği yönünde bir düşünce hâkimdir. Ancak kanuna göre boşanma davası sonuçlandığında hâkim mal paylaşımı ile ilgili karar veremez. Bu yönde bir karar alınabilmesi için eşlerin mal rejiminin tasfiyesi yani mal varlığının paylaşılması adına dava açması gerekmektedir. Aksi halde hâkim, dilekçede yer alması durumunda dahi talepleri inceleyemez ve bu konuda herhangi bir karara varamaz. Boşanma halinde edinilmiş malların tasfiyesi için ayrı bir dava açılması gerekir. Açılması gereken bu dava ise “mal rejiminin tasfiyesi talepli dava” olarak adlandırılmaktadır.

Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası Ne Zaman Açılmalı?

TMK’da mal rejiminden doğan davalardaki zamanaşımı süresi ayrıca bir madde ile belirtilmemiştir. TMK’nın 178. maddesinde yer alan 1 yıllık zamanaşımı süresinin maddi tazminat, manevi tazminat ve nafaka davaları için söz konusu olduğu ve edinilmiş malların tasfiyesi davasından kaynaklanan davalarda uygulanmasının doğru olmadığı kabul edilir. Yine bu davalar için ayrı bir hüküm bulunmaması nedeniyle nitelik itibari ile alacak hakkı olarak düşünüldüğü için bu davalarda 10 yıllık zamanaşımı süresi olduğu belirtilmektedir.

Edinilmiş Malların Kapsamına Neler Girer?

Boşanma durumunda edinilmiş malların paylaşımı için esas alınan, eşlerin 1.1.2002 tarihinden sonra edindikleri mallardır. Yine mal rejiminin sona ermesinden 1 yıl önce yapılan karşılıksız kazandırmalar, diğer eşin kişisel malvarlığı için yapılan ödemeler ile kasıtlı devirler “edinilmiş mal” kapsamında kabul edilir ve eşler arasında adil şekilde pay edilir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48