HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı, ayrılma sürecindeki çiftlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konulardan birisidir. Mal paylaşımı sırasında edinilmiş mallar rejimi ile eşler arasında adil bir mal paylaşımı gerçekleştirilmektedir. Ancak evlilik sürecinde birlikte edinilen mallar ve geri kalan varlıkların paylaşımı ile ilgili pek çok anlaşmazlık yaşanabilir. Bu da çiftlerin boşanma sürecinde nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla en son uygulanmaya başlayan yasa çerçevesinde nasıl bir paylaşım yapılacağı gibi sorular mutlaka yanıtlanmalıdır. Peki, boşanmada mal paylaşımı için nasıl bir yol izlenir?

Mal paylaşımı; boşanma sırasında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi olduğu ve mal paylaşımı sisteminin çiftler tarafından iyi algılanmaması nedeniyle mutlaka bir boşanma avukatı aracılığıyla açılması gereken davalardır. Bu davalar sırasında mal paylaşımı yapılırken tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımı esas alınır.

Edinilmiş Mallar

2002 yılında çıkan yasaya göre özellikle gayrimenkul paylaşımı konusunda anlaşmazlığa düşen çiftlerin yarı yarıya paylaşım hakkı kazanabilmeleri için bu konuda talepte bulunmaları gerekmektedir. Eşlerin evlilik sürecinde çalışarak elde ettikleri ücretler edinilmiş maldır. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu gelirleri ile malul maaşları gibi gelirler de edinilmiş mallar kapsamında yer alır. Ayrıca edinilmiş mal kapsamındaki varlıkların satışından doğan gelirler de aynı şekilde edinilmiş mal olarak kabul edilir ve bunlar eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Kişisel Mallar

Boşanmada mal paylaşımı sırasında eşlerin kişisel eşyaları, miras yolu ile elde ettikleri gelir ve mallar ile manevi tazminat alacaklarından doğan gelir, kişisel mal olarak kabul edilir ve mal paylaşımına dâhil edilmez.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48