HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davalarında en sorunlu ve tarafları yoran durumlar çekişmeli boşanma davalarında kendisini göstermektedir. Kişilerin boşanma konusunda uzlaşamadığı  ve mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi konularda anlaşamadığı durumlarda boşanma davaları çekişmeli hale gelmektedir. Çekişmeli boşanma davası demek tarafların herhangi bir konuda uzlaşamadığı ve tüm uzlaşmanın mahkeme  tarafından yapılmasının talep edildiği davalar demektir. Bu davalarda genel olarak taraflar birbirine olumlu yaklaşımlar sergilememektedirler. Tarafların ortak evlerinin olması da bu davalarda çekişmeli olan hususlardan biridir. Çekişmeli boşanma davalarında müşterek evde kimin kalacağına müşterek evin kendisine tahsis edilmesini isteyen taraf, mahkemeye haklı gerekçeler sunarak müşterek evin kendisine tahsis edilmesini sağlayabilir.

Karşılıklı Anlaşma, Mal Paylaşımı

Ülkemizde, genellikle ortak konutun tahsisi kadınlar tarafından talep edilmektedir. Şayet, talep eden tarafın gerekçeleri mahkeme tarafından haklı bulunursa ortak ev  talep eden tarafa tahsis edilebilmektedir.  Bazen dava sonuna kadar bazen de süresiz olarak müşterek ev taraflardan birine tahsis edilebilmektedir. Bu süreci en doğru şekilde yönetebilmek için uzman bir avukat yardımı ile müşterek evinizi kendinize tahsis ettirebilir veya eşinizin talebi üzerine sizin aleyhinizde karar verilmesini önlemek için gerekli adımları atabilirsiniz. Çekişmeli boşanmada evde kim kalır sorusunun cevabı taraflardan hangisinin bu eve ihtiyacı olduğuna ve varsa ortak çocukların kime verileceği kararını cevabına göre sonuçlanmaktadır. Özellikle çocukların velayeti alan taraf genellikle müşterek evi de kendine tahsis ettirmektedir. Şayet boşanma davanızda müşterek evin size tahsis edilmesini talep ediyorsanız mutlaka bu hususta mahkemeden talepte bulunmalısınız.

Stj. Av. Elif Nur Akyol

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48