Ülkemizde benimsenen hukuk sisteminde avukatlar arasında bir branşlaşma söz konusu değildir. Bu yüzden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra barodan ruhsatını alan her avukat dilediği davaya bakabilme yetkisini haizdir. Buna karşılık halk arasında çeşitli kavramların ortaya çıktığı da görülebilmektedir. Alanında uzmanlaşmış kişilere branşı ile hitap edilmektedir. Örneğin ceza hukuku alanında uzmanlaşmış kişilere ceza avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış kişilere boşanma avukatı denebilmektedir. Cinayet davalarına her avukat bakabilecektir. Fakat halk arasında ortaya çıkmış bir kavram olan ceza avukatları, çoğunlukla Türk Ceza Kanunundan kaynaklanan davalara bakmaktadır.