Emekli maaşı sahte sigortalılık durumunda iptal olacaktır. Sahte sigortalılık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işyerinin ve işin gerçek dışı olduğunun tespitiyle prim günlerinin silinmesidir. SGK tarafından emekli kişinin işyerinin ve işin gerçek dışı olduğunun tespiti halinde emekli kişinin emekli maaşı iptal edilecektir. Bu hallerden bazıları şunlardır:

  • Sahte emeklilik
  • Kapasite üstü işçi istihdamı
  • Birinci derecede yakınların çalışmadığı halde sigortalanması
  • Yurtdışı adresinde ikamet eden kişilerin Türkiye’de sigortalanması