Loading...
Hakkımızda2024-01-04T21:38:38+00:00

Bursa Avukat - Bursa Avukatlık BürosuÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Özkök Hukuk Bürosu; kurulduğu günden itibaren çalışma tarzı ve sağladığı hizmetler ile diğer hukuk bürolarından farklılaşmayı amaç edinmiştir. Müvekkillerine en uygun hukuki çözümü en hızlı, etkili ve kaliteli şekilde vererek katma değer sağlama disiplini ile çalışan Özkök Hukuk Bürosu’nun başarısının temelinde de bu disiplin yatmaktadır.

Kurucu Ortak Av. Özlem Zennup Özkök ve Yönetici Ortak Yiğit Sarıtürk öncülüğündeki güçlü ve alanında tecrübeli ekibi ile Özkök Hukuk Bürosu, Dava-Müşavirlik ve İcra olmak üzere iki ayrı departmanı ile iş ortaklarına etkin şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

DAVA TAKİBİ VE DANIŞMANLIK

Bursa Avukat - Bursa Avukatlık BürosuÖzkök Hukuk Bürosu, sorunlarınızda anlayışlı ve hünerli avukatların desteğini hak ettiğinize inanmaktadır. Bu bilinç ile her biri kendi alanında uzman avukat ekibi ile müvekkillerimizin menfaatine odaklanmaktayız. Amacımız öncelikle sorun oluşmasını engellemek, bir diğer tabirle önleyici avukatlık yapmaktır. Danışmanlık verdiğimiz şirket, kurum ve bireylerle yaptığımız haftalık ya da aylık toplantılar vesilesi ile hem müvekkillerimizi hukuki sorun ya da işlemleri konusunda düzenli olarak bilgilendirmekte hem de stratejilerimizi en doğru şekilde oluşturup hedefe emin adımlarla yürümekteyiz.

İCRA ve İFLAS HUKUKU

//Müvekkillerin alacaklı ya da borçlu durumda olduğu icra dosyalarının takibi.

Bursa Avukat - Bursa Avukatlık Bürosu

//Müvekkiller ile karşı taraf arasında borç ve alacaklara ilişkin sulh anlaşmaları ve protokollerinin hazırlanması.
//Müvekkillerin karşı tarafla yaşayabileceği uyuşmazlıkların çözümü sürecinde icra mahkemeleri ile diğer mahkemelerdeki dava süreçlerinin takibi.
//Müvekkilin alacaklı olduğu icra ve iflas dosyalarında karşı tarafa ait mal varlığı ile borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amacıyla kapsamlı araştırma yapılması.

İCRA TAKİP SİSTEMİ

Özkök Hukuk Bürosu tekstil, otomotiv, makine, lojistik, savunma sanayi, gıda vb. sektörlerde faaliyet gösteren ve hukuki müşavirliğini yaptığı müvekkil şirketlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek tutarlı çek, bono ve faturaya dayalı icra takiplerini sürdürmektedir. Bu müvekkillerin yanı sıra alışveriş merkezi (AVM) iş modeliyle faaliyet gösteren çok sayıda şirketin de tüketici sıfatını haiz müşterileri ile aralarındaki bonolardan kaynaklı, görece daha düşük tutarlı ancak çok sayıda icra dosyalarının toplu takibi yapılmaktadır.
Özkök Hukuk Bürosu, müvekkillerinin icra dosyalarının takibini yıllar içinde edindiği tecrübelerin sonucu geliştirdiği bir sistem içerisinde; yazışma birimi, arama birimi, haciz birimi ve bunların her birinden sorumlu avukatlardan oluşan ekibi ile yürütmektedir.
Özkök Hukuk Bürosu bünyesinde, borçların tahsilatına yardımcı kaynakları sağlayan teknolojik altyapı kurulmuş ve bu altyapıyı en etkili ve verimli şekilde kullanacak süreçler oluşturulmuştur. İcra işlemlerine ilişkin tüm işlemler özel bir programda tüm ayrıntılarıyla sıralanmakta, böylece bütün işlemler zamanında, hızlı ve eksiksiz bir şekilde yapılmaktadır. Ayrıca Mernis – SGK – Araç – Tapu ve Alacaklı Olunan Dosya sorguları İcra Birimi personeli tarafından kısa aralıklarla ve düzenli olarak BUYAPAR programı ile gerçekleştirilmektedir.
Özellikle tahsilatın güç göründüğü dosyalarda, alacağın tahsili amacıyla açılan İzale-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) ve tasarrufun iptali davaları yine icra ekibimiz tarafından takip edilmektedir. Böylece dosyaların tahsil edilmesi noktasında hiçbir dosya işlemsiz ve atıl bırakılmamaktadır.
Borçlularla iletişim halindeki İcra Birimi personeli dosyalarda tahsilat odaklı çalışırken, borçlularla iletişimlerinde aynı zamanda müvekkili temsil ettiğinin bilinciyle hareket etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği sorumluluklar da göz önünde bulundurulduğunda bu hususlara ayrıca özen gösterilmektedir.

Av. Özlem Zennup ÖZKÖK

KURUCU AVUKAT

Av. Arb. Özlem Zennup Özkök 2010 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kariyerinin ilk yıllarında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarından Pekin&Bayar, Elig, Paksoy, Yarsuvat&Yarsuvat ve GSI’da stajyerlik ve avukatlık yapmış; bu dönemde şirket birleşme ve devralmaları, hissedarlık sözleşmeleri, yönetim ve genel kurul düzenlemeleri, hukuki due dilligence hizmetleri, hisse alım-satım sözleşmeleri ve uluslararası firmalara genel hukuk danışmanlığı sunulması alanlarında tecrübe edinmiştir.

2012 yılında Özkök Hukuk Bürosu’nu kuran Özkök, 8 yıldır kendi ofisi bünyesinde avukatlığa devam etmektedir. İş Hukuku, Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile Tazminat Hukuku alanlarında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra 4 yıl boyunca işçilik alacakları ve aktüerya bilirkişiliği yapmış ve bu alandaki tecrübesini de geliştirmiştir.

Tekstil, gıda, savunma sanayi, makine, lojistik, enerji, medya, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren müvekkil firmalarına; bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, şirketlerin kurumsal işleyişleri kapsamında ihtiyaç duyabileceği tüm konularda hukuki danışmanlık ve dava hizmeti vermektedir.

Özkök Hukuk Bürosu’nda firmalara sunulan hukuki hizmetlerin yanı sıra, Boşanma ve Mal Paylaşımı davaları, Ceza davaları, Miras ve Gayrımenkul davaları, İdari Davalar başta olmak üzere farklı bireysel dava alanlarında kapsamlı hukuki hizmet sunulmaktadır. Bursa Barosu’na kayıtlı olan Av. Özlem Zennup Özkök, ileri derecede İngilizce bilgisine sahiptir.

Bursa avukat hukuk bürosu olarak hizmet verdiğimiz uzun yıllardan beri tek amacımız sizlerin daha iyi temsil edilmenizdir. Bu anlamda hukuk alanında yaptığımız ilk çalışmalardan günümüze kadar yolumuza devam ederken aynı zamanda gelecekle ilgili daha sağlam adımlar atabilmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnsanların hukuk alanında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını bildiğimiz için özellikle konuları ayrıntılı bir şekilde inceleyerek davalarımızın kontrolünü sağlıyoruz. Ağır ceza avukatı ya da işçi avukatı bulma hususunda zorluk çeken pek çok müvekkilimiz oldu. Bizler ceza avukatı olarak ya da işçi avukatı olarak tüm müvekkillerimizi dinliyor onların sorunlarına en kısa sürede çözüm buluyoruz. Son dönemde iş kazası avukatı olarak girdiğimiz pek çok davayı kazanmamız işimizi ne kadar doğru yaptığımızı göstermektedir.

Özkök Hukuk Bürosu Bursa’da sağladığı hizmetler sonucunda oldukça farklı alanlarda avukatlık hizmeti sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. En önemli alanların incelendiği ve bu alanlarla ilgili olarak gerekli donanımlara sahip olan avukatlarla çalışmakla birlikte bu avukatların ilgili alanlara karşı yeterince deneyim kazanmış olmasına oldukça dikkat etmektedir. Bu kapsamda hem avukatlarla çalışırken hem de avukatlık hizmeti sunarken bu ayrıntılara oldukça dikkat etmekteyiz. Özellikle herhangi bir dava konusuyla ilgili olarak daha önce o davaya benzer bir konuyla çalışmamış olan bir avukat tahsis etmek yerine daha deneyimli olan birisini yönlendirmeyi daha isabetli görmekteyiz.

Bursa’daki en iyi avukatları hukuk büromuzun çatısı altında bir araya getirerek müvekkillerimiz için sağlam bir hukuksal temel oluşturma gayreti içerisinde çalışmaktayız. Yaptığımız çalışmalar göz önüne alındığında değerlerimizin ve müvekkillerimize karşı olan tutumumuzun en üst seviyede oldu rahatlıkla görülebilecektir. Bununla birlikte avukat bürosu çatısı altında birlikte çalışmaya karar verdiğimiz arkadaşlarımızın belirli dava konuları üzerinde yeterince deneyime sahip olması konusunda oldukça hassas davranmaktayız. Bu çerçevede hukuk büromuzda çalışmaya başlayan avukatların belirli konular üzerinde yeterince davaya bakmış olması ve bu davaların büyük çoğunluğunda başarılı sonuçlar elde etmesi gerekmektedir. Bu konu üzerinde oldukça dikkatli bir şekilde davranarak avukat seçimlerini bu minval üzerine yapmaktayız.

Bursa’da avukatlık hizmeti veren arkadaşlarımızı profesyonel bir hukuk bürosunun çatısı altına toplayarak sağladığımız bu hizmetin en önemli adımı ise müvekkillerimize olan yakınlığımızın daha da derinleşmesi ve halk ile iç içe bir şekilde çalışma prensibini edinmiş olmamızdır. Hukuki davalarda kullanılan kendine has terminoloji ile halktan kopuk bir sistem gibi görünen dava yazışmalarını, herkesin anlayabileceği şekilde açıklayarak insanların konuları oldukça iyi anlamasına yardımcı oluyoruz.

Bursa avukat Nilüfer ilçesinde ki hizmetler sayesinde halkın sevgisini kazanmakla birlikte aynı zamanda halk ile iç içe olmanın vermiş olduğu huzuru yaşıyoruz. Özellikle herhangi bir dava ile karşı karşıya kalan insanların bize ilk başvuru yapmalarının ardından detaylı bir şekilde konuyu anlaması adına açıklamalarda bulunuyoruz. Bu noktada ilk olarak dava dosyasının avukatlar tarafından en ince detaylarınca incelenmesini sağlayarak konuyla alakalı detayları öğreniyor ardından ise vatandaşın anlayacağı bir terminolojiye uygun olarak açıklamalarda bulunuyoruz.

İnsanlarla karşılıklı olarak kurduğumuz iletişim sayesinde hem onların dava ile ilgili detayları öğrenmelerini sağlıyor hem de ilerleyen dönemlerde atılacak adımlarla ilgili gerekli alt yapının hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. Bu sayede davanın başlangıç sürecinde tüm detayları anlayan birisinin davanın ilerleyen aşamalarında yabancılık çekmemeleri adına büyük bir adımın atılmış olması sağlanmış olmaktadır.

Bu çerçevede davanın tüm noktalarının müvekkil tarafından anlaşılması beklenmediği gibi hiç anlamaması da göz ardı edilmemelidir. En azından dava ile ilgili olan kritik detayların oldukça sade ve anlaşılabilir bir dille anlatılması ve müvekkilin bu kritik noktaları oldukça iyi anlaması gerekmektedir. Bursa avukatlar iletişim bilgilerini İnternet sitemizden edinebilirsiniz.

YOL TARİFİ ALIN:

Şirketimiz Kromlüks A.Ş olarak Özkök Hukuk Bürosu ile yaklaşık 5 yıldır çalışmaktayız. Titiz, dikkatli ve güvenilir çalışmalarından, hukuki konulardaki profesyonel yardım ve yönlendirmelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Mustafa Çelikten, Kromlüks A.Ş.

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca Özkök Hukuk avukatları ile çalıştık. Biz büyüdükçe ve evrildikçe, Özkök Hukuk’ta en değer verdiğimiz şey şirketimizi tanımaları ve neye ihtiyaç duyacağımızı bilmeleri oldu.

Ahmet Yıldız, Yıldız Medikal Danışmanlık
Go to Top