Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK +90 541 485 92 48

Gayrimenkul avukatı, genel anlamda bakıldığında gayrimenkul yani “taşınmaz” olarak bilinen malların hukuksal bir süreçle karşı karşıya kalınması durumunda devreye giren avukata verilen isimdir. Genel olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma söz konusu olmasa da gayrimenkul alanında fazla davaya giren ve gayrimenkul davaları sonucunda müvekkili lehine oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş olan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terimi kullanabilmek için ilgili avukatın gayrimenkul hususunda oldukça deneyimli olması ve bu konularla alakalı olarak dava süreçlerini hızlı bir şekilde takip edebilecek deneyime sahip olması gerekmektedir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Bursa‘da oldukça yaygın bir şekilde başvurulan bir alandır. Bu alanla ilgili olarak gerekli deneyime sahip olan avukatlar ilgili davalara girerek çözümler bulmakta ve müvekkilleri lehine davaların çözüme kavuşması için çalışmalar yapmaktadır.

Gayrimenkul hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitabında düzenlenmiş taşınmazlar olarak nitelendirilen terim karşılığında kullanılan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı diğer dava türlerine göre oldukça kapsamlı olduğu kadar bir o kadar da zorlayıcı olmasıyla bilinmektedir. Bir dava içerisinde oldukça farklı konu dallarına değinildiği için davaya bakan avukatın bu noktada ki deneyimi oldukça önemlidir.

Gayrimenkul Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mu?

Genel olarak bakıldığında bazı ceza davalarında bir avukatın temsil etmesi zorunlu olduğu durumlar haricinde kişinin avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bundan dolayı kişi kendi davasına gayrimenkul avukatını tutmadan da devam edebilir. Bu durumda kişi gerekli evrakları hazırlayıp teslim ettikten sonra kendi davasını açarak davanın işlenmesine başlayabilir. Bu durum mümkün olsa da asla tavsiye edilmeyen bir yöntemdir. Özellikle gayrimenkul davaları gibi oldukça farklı detayları ve usulleri olan davalarda yapılabilecek en ufak usul hatasından dolayı davayı kaybetmek durumunda kalabilirsiniz.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Davaları Nelerdir?

Gayrimenkul alanında açılan ya da açılacak olan birbirinden farklı davaların varlığından söz edebiliriz. Bu davaların farklı olması ayrı ayrı konular arasında incelenmesini gerektirmemekle birlikte bir avukatın bu alanda çalışabilmesi için tüm ana ve yan konuları oldukça iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkul davalarına bakan avukat özellikle bu alanla ilgili olarak çalışmalar yapmış ve bu çalışmaların ayrı ayrı deneyimlerini almış olması gerekmektedir. Bu durum davanın olumlu bir şekilde sonuçlanması için oldukça önemlidir. Gayrimenkul alanında genellikle şu başlıklar altında davaların incelendiğini söyleyebiliriz;

  • Men-i Müdahale (Müdahalenin Önlenmesi) Davası
  • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası
  • Tapu İptali Davaları
  • Tapu Tescili Davaları
  • Kamulaştırmaya Dair Tapu İptal Davası
  • Kadastro İşlemi ile Verilen Tapunun İptali ve Tescili Davası
  • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
  • Şufa Davası ( Önalım Hakkı Davası)
  • Miras Hukukundan Doğan Tapu İptal Davası

Bursada avukat olarak hizmet veren birisi tüm bu davaları ayrıntılarıyla bilmek durumundadır. Özellikle bir davaya başlarken diğer tüm dava konularına hâkim olması, davanın ilerleyen aşamalarında konunun değişmesi gibi durumlarda oldukça işe yarayacaktır. Bursa avukat bürolarında ya da daha bölgesel olarak incelendiğinde Nilüfer gayrimenkul avukatı hizmeti veren kişilerin oldukça donanımlı olmaları gerekmektedir. Bu alanlardan herhangi birisinin eksik olarak bilinmesi kazanma durumu yüksek olan davaların bile küçük usul hatalarından dolayı kaybedilmesine yol açabilmesine sebebiyet vermesine neden olacaktır. Bundan dolayı avukat seçiminde oldukça dikkatli davranılması ve özellikle de gayrimenkul davaları için bu alanda deneyimli olan avukatların tercih edilmesi gerekmektedir. Avukatların atlayacağı en ufak bir usul gerekliliğinin eksikliğinde bile zararlı çıkacak olan siz olacağınız için bu konuda oldukça dikkatli olmanız gerekmektedir.

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK +90 541 485 92 48