• Taşınmazın aynına ilişkin hak ve sözleşmeler,
  • İnşaat sözleşmelerinde kat karşılığı anlaşmaları,
  • Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat davaları,
  • Tapu tescili ve iptali konusundaki davalar,
  • Kat mülkiyeti hakkındaki uyuşmazlıklar,
  • İşgal tazminatı davaları,
  • İmar uygulamalarından kaynaklı tapu iptali ve tescil davaları,
  • Tapu kaydının düzeltilmesi,
  • Ecrimisil davaları