HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

İŞ KAZASI

İş kazası; işyerinde ya da işin yürütülmesi nedeniyle meydana gelen vücut bütünlüğünü ruhen, bedenen özre uğratan ya da ölüme sebebiyet veren olaydır. Ancak bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki kazaya uğrayanın sigortalı olmasıdır. Yine bir olayın iş kazası olarak adlandırılabilmesi için; kazazedenin olayın ardından bedenen ya da ruhen özre uğramış olması, kazada nedensellik bağının bulunması ve sigortalının yer ve zaman itibarıyla 5510/13. maddede yer alan hususlardan birine göre kazaya uğramış olması gerekmektedir.

İş Kazası Durumunda İşçi Ne Yapmalı?

Kaza durumda yasaya göre kazayı bildirmekle yükümlü olan sadece işveren değildir. Çünkü yasa, işçiye de iş kazasını bildirme yükümlüğü getirmektedir. Ayrıca her yıl iş kazaları nedeniyle binlerce işçi sakat kalmakta ya da hayatını kaybetmektedir. Bu yüzdendir ki çalışanların iş kazalarında haklarını aramaları büyük önem taşımaktadır.

İş kazaları durumunda işçilerin daha sonra hak iddia edebilmeleri ve kaza sonucu elde edecekleri kazanımları kaybetmemeleri için öncelikle hastane belgelerinin iş kazası olarak düzenlendiğinden emin olmaları gerekir. Yine kazanın Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirildiğini takip etmeleri ve kaza sonucunda işten çıkarılmış olmaları durumunda en kısa süre içerisinde işinde uzman bir iş hukuku avukatı aracılığıyla İşçi Mahkemesi nezdinde dava açmaları, mağduriyet yaşamamaları adına büyük önem taşımaktadır.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48