İş Kazası Avukatı Bursa

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK : +90 541 485 92 48

İş kazaları avukatı, işverenin iş kazası ile karşılaşması durumunda bunu en hafif şekilde atlatmasını ve işçinin ise işverenden haklarını almasını sağlar. Özellikle ülkemizde teknolojinin de gelişmesine paralel olarak azalması gereken iş kazaları, aksine her geçen gün artmaktadır. Kanunlarda yer aldığı düşünülen açıklar ve işverenlerin bu duruma olan kayıtsızlığı gibi durumlar nedeniyle iş kazaları hala gündemin üst sıralarında yer almaktadır. Yine işverenlerin iş kazaları ile ilgili kayıtsızlığının yanında işçilerin bu konu hakkında sahip oldukları haklardan habersiz olmaları da dikkat çeken hususlar arasında yer almaktadır. İş kazası avukatı ise; İşçilerin küçük ya da büyük herhangi bir iş kazası durumunda kime ve hangi şekilde başvuru yapacağı konusunda danışmanlık hizmeti sunmakta ve dava sürecini etkin bir şekilde takip etmektedir.

İş kazası durumunda kişilerin hangi avukat ile çalışacağı büyük önem taşımaktadır. Çünkü yaşanan olayın iş kazası olup olmadığının doğru şekilde değerlendirilmesi ve bu yönde tespit yapılması gerekmektedir. Bu konuda bilgi edinmek için iş kazası avukatı Bursa da arıyorsanız iş hukuku alanında deneyim sahibi Av. Arb. Özlem Zennup Özkök ve kurucusu olduğu Özkök Hukuk Bürosu avukatlarından destek alabilirsiniz.

İş Kazası Avukatının Davalara Katkısı Nedir?

İş kazası avukatlığı,  günümüzde sıkça yaşanan iş kazaları, kalıcı yaralanmalar ve hatta ölümler sebebiyle daha da önem kazanmış durumdadır. İş kazaları nedeniyle işverenlerin cezai ve idari sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak öncelikli olarak somut olayın gerçekten bir iş kazası olup olmadığının değerlendirilmesi ve bu yönde tespit yapılması gerekmektedir. İşte hem kazanın değerlendirilmesi hem de zararın tazmini için iş kazası avukatı tavsiyesi almanın önemi oldukça büyüktür.

İş kazaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede yapılan tanıma göre bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için bazı şartların varlığı aranmaktadır. Bunun için öncelikli olarak işçinin sigortalı olması ve kazanın işyerinde bulunduğu sırada gerçekleşmesi gerekmektedir. Yine işveren tarafından verilen bir iş ya da görev nedeniyle işçinin iş yeri dışında bulunduğu sırada meydana gelen kazalar da iş kazası olarak görülmektedir.

İş Kazası Avukatının Görev Yetkileri

Bunların yanı sıra işveren tarafından işçinin işyeri dışında bir yere gönderilmesi halinde işçi asıl işini yapmaksızın geçen süre içerisinde veya işyeri servislerinde geliş-gidiş zamanlarında meydana gelen kazalar iş kazası olarak kabul edilir. Bu anlamda iş kazası nedeni ile işverenin sorumluluğuna gidilebilmesi için iki temel koşul aranır. Bunlardan birincisi kaza sırasında işçinin işveren sorumluluğunda olması, ikincisi ise işverenin işçiyi korumak için gerekli önlemleri alma borcuna riayet etmemesidir. Bu durumlar söz konusu ise iş kazası gerçekleşmiş kabul edilir.

İş kazalarından doğan davalarda görevli olan mahkeme İş Mahkemesidir.  İş kazası sonucunda bedensel ya da ruhsal zarar gören işçi, işverenine karşı maddi ve manevi tazminat davası açabilmektedir. Ancak her iki davanın açılması ve sürdürülmesinde alanında uzman iş kazası avukatları ile çalışarak hukuki destek almak oldukça önemlidir.

Alanında uzman bir iş kazaları avukatı, işçinin haklarını yasal koşulları da göz önünde bulundurarak korur. Bir iş

kazası ile karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiği ile ilgili fikir almak için mutlaka işçi avukatı ile görüşmeli;  kaza sonrasında sizi bekleyen olaylar ve tazminat davasının hangi durumlarda açılıp açılmayacağı konusunda fikir sahibi olmalısınız. Bu konularda iş kazası avukatı ile görüşerek uzman desteği almanız, sürecin etkin bir şekilde ilerlemesi adına oldukça önemlidir. Özkök Hukuk Bürosu, iş kazalarında çalışanın ve işverenin tüm yasal haklarını koruma ve kullanmada başvurabilecekleri en önemli adrestir. Eğer siz de Bursa’da iş kazaları ile ilgili danışabileceğiniz bir iş kazası avukatı arıyorsanız bizimle iletişime geçebilir, iş hukuku alanında uzman avukatlardan profesyonel destek alabilirsiniz.

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK : +90 541 485 92 48