İş mahkemeleri işçi ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlıklar konusunda belirleyici hükümler verebilecek yetkili mercilerden. İş mahkemelerinde pek çok alanda iş davaları görülebilmektedir. İşçi ile işveren arasında yaşanan maddi anlaşmazlıklar, işçilerin sözleşme esnasında belirlenen ücretlerinin ve yan haklarının ödenmemesi, haksız yere işten çıkarma ve tazminatın ödenmemesi veya eksik ödenmesi, fazla çalışma tutarlarının kanunlara göre ödenmiyor oluşu, iş kazalarında yaşanan tüm durumlar, işçi ve işveren arasındaki tazminat davaları gibi konularda iş mahkemeleri tam yetkili mercilerdir.  İşçiyle işveren arasında yaşanan tüm problemlerde öncelikli olarak aracılara başvurarak ara bulma talep edebilirsiniz. Ara bulma işlemlerinde yeterli sonuç alamayan taraflar iş mahkemelerine giderek haklarını talep edebilmektedir. İş mahkemelerinde görülecek çeşitli davalar işçilerin ve işverenlerin haklarını gözeterek en doğru kararın verilmesine odaklanarak çalışmaktadırlar. Herhangi bir iş kazası durumunda taraflardan biri yine iş mahkemesine başvurabilmektedir. Uzuv kaybetme,  Bir daha eski sağlığına kavuşmama, yeniden iş hayatına döneme gibi ağır iş kazalarına da iş mahkemeleri bakmakta olup belirli ölçülerde tazminat davaları söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda haksız yere işten çıkarılan işçinin de işe İade davası açabileceği mercii yine iş mahkemeleridir. İşvereniniz ile yaşadığınız herhangi bir problemde maddi veya manevi kayıpların giderilebilmesi için yine iş mahkemelerine başvurabilirsiniz. İş mahkemelerine başvurmadan önce yaşadığınız sorunlarla ilgili alanında uzman bir avukata başvurarak gerekli bilgilendirmeyi alabilir ve hukuki adımlar atarak iş mahkemesine başvurabilirsiniz.