Kasten adam öldürme, Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesinde düzenlenen ve bir insanın bilerek ve isteyerek öldürülmesi olarak tanımlanan bir suçtur. Bu suç, insan yaşamına karşı en ağır suçlardan biri olarak kabul edilir ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır.

Kasten adam öldürme suçunun oluşması için failin aşağıdaki unsurları gerçekleştirmesi gerekir:

 • Fiil:Bir insanın öldürülmesi
 • Kast:Failin, bir insanı öldürme kastıyla hareket etmesi
 • Hukuka aykırılık:Failin fiilinin hukuka aykırı olması
 • Kusurluluk:Failin fiilinin kastla işlenmesi

Kasten adam öldürme suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme:Failin, mağdura acı çektirmek veya öldürme eyleminde zevk almak amacıyla hareket etmesi
 • Tasarlayarak öldürme:Failin, öldürme fiilini önceden tasarlayıp planlaması
 • Üstsoy veya altsoyu öldürme:Failin, anne, baba, çocuk veya torun gibi yakın akrabasını öldürmesi
 • Eş veya boşanmış eş öldürme:Failin, eşi veya boşanmış eşini öldürmesi
 • Silahla öldürme:Failin, öldürme fiilini silah kullanarak gerçekleştirmesi

Kasten adam öldürme suçunun cezası, suçun basit şekli için müebbet hapis, nitelikli halleri için ise ağırlaştırılmış müebbet hapistir.

Kasten adam öldürme suçundan şikayetçi olma yetkisi, mağdurun yakınlarına aittir. Mağdurun ölümü halinde, yakınları şikayetçi olursa dava açılır. Şikayetçi olunmazsa dava açılmaz.

Kasten adam öldürme suçu, zamanaşımına uğramaz.

Kasten adam öldürme suçunun işlenmesini önlemek için çeşitli önlemler alınabilir. Bu önlemler şunlardır:

 • Aile içi şiddete karşı önlemlerin alınması
 • Silah kullanımının kontrol altına alınması
 • Toplumsal hoşgörü ve barış ortamının sağlanması

Kasten adam öldürme suçu, insan yaşamına karşı en ağır suçlardan biridir. Bu suçun işlenmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınması ve bu suçun faillerine en ağır cezaların verilmesi önemlidir.