Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK +90 541 485 92 48

Bursa’da özellikle son yıllarda miras davalarında ciddi bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle nesilden nesile aktarılan kalıtsal durumlarda, işler daha da karmaşık hale geldiği için insanlar bu kaostan kendi imkanlarıyla çıkamazlar ve işi bir uzmana havale ederler. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile her bir mirasçı ayrı ayrı belirlenir ve bu mirasçılar arasındaki mal payı belirlenir ve bu paylaşım tüm mirasçılar tarafından kabul edilir.

Normal şartlar altında incelendiğinde hukuk alanında bir uzmanlaşma yoktur. Yani hukuken bir avukatın branşını “miras avukatı” olarak tanımlamak doğru değildir. Ancak hukukçular ve vatandaşlar arasında genel bir şubeleşme olduğunu söyleyebiliriz. Bu daha çok bir avukatın belirli bir alana odaklanıp belirli bir alana yönelmesiyle ortaya çıkan bir durum olarak bilinir. Ancak avukat her durumda müvekkilini temsil etme yetkisine sahiptir. Ancak belli bir alanda yaptığı çalışmalar sonucunda çok başarılı sonuçlar elde etmesi, o avukatın adının sık sık kullanılması sonucunda, o avukatın adının çok sık kullanılması sonucunda, o alanın avukatıymış gibi algılanabilmektedir. uzmanlık yok.

Bursa’nın En İyi Miras Avukatı

Bursa’nın en iyi miras avukatı olarak bilinmesi, girdiği miras davalarının büyük çoğunluğunda başarı elde ettiği anlamına da gelmektedir. Bu nedenle miras davaları gibi çok unsurlu davalarda davanın müvekkil lehine sonuçlanması için çok dikkatli olunması çok önemlidir. Miras davalarında genellikle birden fazla nesil olduğu için muhatap olunacak kişi sayısı oldukça fazladır. Bu nedenle bu konuyla ilgili kişiler miras hukuku konusunda uzman avukat tarafından tek tek belirlenmeli ve bu kişiler arasındaki belirli mülkün dağılımını ortaya koymalıdır. Bundan sonra müzakereler bireysel veya grup olarak düzenlenmeli ve mirasçılar arasında herkesin anlaşmaya varabileceği bir zemin hazırlanmalı ve dava hızlı bir şekilde çözülmelidir.

Miras Avukatı Ücretleri

Genel olarak miras avukatı ücretlerinin belli bir miktar olduğunu söylemek mümkün değildir. Genel olarak Bursa’da avukatlık yapanlar bu anlamda belli bir rakamı ifade etmeyi oldukça yanlış buluyorlar. Bunun en büyük nedeni, Bursa avukatlarının her biri için aynı dava için farklı fiyat tarifelerinin bulunmasıdır. Bu durum Nilüfer miras avukatı gibi ağırlıklı olarak ilçelerde görev yapan avukatlar için de geçerlidir.

Bu durumda, miras hukuku avukatı tavsiyesi, genel davalarla ilgilenmek için avukatın ücretlerine dayanmalıdır. Zira bir davaya belli bir meblağ karşılığında bakan bir avukat varken, başka bir avukatın aynı dava için avukatların teklifini kabul etmesi ve daha yüksek meblağlar talep etmesi mümkün olabilir. Bu durumun en büyük etkenlerinden biri avukatın popülaritesi ve ilgili avukatın bu davalardaki başarısıdır. Bu noktada, bir avukat miras davalarını iyi biliyorsa ve bu davaların çoğunu müvekkili lehine çözmeyi başarmışsa, davaya bakmak için alınacak ücret farklı olabilir. Bu nedenle, “Miras avukatı ne kadar alır?” Sorunun net bir cevabı yok. Bunun yerine, davanın nasıl çözüleceği ve daha doğrusu hangi avukatın davanızı tam olarak çözebileceği araştırılmalıdır. Bu araştırma sonucunda miras alanında oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş bir avukatla çalışmak davanın çözümü için oldukça önemli olacaktır.

Av. Arb. Özlem Zennup ÖZKÖK  +90 541 485 92 48