Miras Avukatı Bursa 2021-03-22T12:11:14+00:00

Av. Özlem Zennup ÖZKÖK – Cep: 0 541 485 92 48

Bursa’da özellikle son yıllarda miras davalarında ciddi bir artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle nesilden nesile geçen miras durumlarında işler iyice karmaşık hale geldiğinden dolayı kişiler bu kargaşadan kendi imkânlarıyla çıkamamakta ve bundan dolayı da işi uzmanına havale etmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla birlikte her bir mirasçı ayrı ayrı belirlenerek bu mirasçılar arasında ki mal paylaşımının belirlenmesi ve bu paylaşımın tüm mirasçılar tarafından kabul edilmesi sağlanmaktadır.

Normal şartlarda incelendiğinde avukatlık alanında branşlaşma söz konusu değildir. Yani aslında hukuki olarak bir avukata “Miras avukatı” şeklinde branş belirlemek doğru değildir. Bununla birlikte hem avukatlar arasında hem de vatandaşlar arasında genel bir branşlaşma söz konusu olmuş durumda diyebiliriz. Bu daha çok bir avukatın belirli bir alana yoğunlaşması sonucunda bir alana doğru yönelmesiyle ortaya çıkmış bir durum olarak bilinmektedir. Oysaki bakıldığında bir avukat tüm davalarda müvekkilini temsil etme yetkisine sahiptir. Fakat belirli bir alanda yaptığı çalışmalar sonucunda oldukça başarılı sonuçlar elde etmesi o avukatın aslında branşlaşma olmasa dahi o alanla ilgili isminin sık sık kullanılması sonucunda sanki o alanın avukatıymış gibi algılanabilmektedir.

Bursa’nın En İyi Miras Avukatı

Bursa’nın en iyi miras avukatı olarak bilinmek aynı zamanda girdiği miras davalarının büyük çoğunluğunda başarı elde etmiş anlamına gelmektedir. Bundan dolayı miras davaları gibi çok elemanlı davalarda oldukça titiz davranmak, davanın müvekkilinin lehine sonuçlanması adına oldukça önemlidir.

Miras davalarında genellikle birden fazla nesil söz konusu olduğundan dolayı muhatap olunacak kişi sayısı da oldukça fazladır. Bundan dolayı miras hukuku uzman avukatı tarafından bu konuyla alakalı olan kişiler tek tek belirlenmeli ve belirli olan malın bu kişiler arasında dağıtım şeklini ortaya çıkarmalıdır. Bunun ardından tek tek ya da grup olarak görüşmeler ayarlanarak mirasçılar arasında herkesin anlaşabileceği bir zemin hazırlanarak davanın hızlı bir şekilde çözüme kavuşması sağlanmalıdır.

Miras Avukat Ücretleri

Miras avukat ücretleri genel anlamda belirli bir miktarda diyebilmemiz mümkün değildir. Genel anlamda bakıldığında Bursa’da avukat hizmeti veren kişiler bu anlamda belirli bir rakamın ifade edilmesini oldukça yanlış bulmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise Bursa avukatlık hizmeti sunanların her biri için aynı davanın farklı fiyat tarifeleri olmaktadır. Bu durum Nilüfer miras avukatı gibi ilçelerde ağırlıklı olarak görev yapan avukatlar için de geçerlidir.

Bu durumda miras hukuku avukat tavsiyesi yapılırken avukatın genel davalara bakma ücretleri de baz alınmalıdır. Çünkü bir davaya belirli miktar karşılığında bakan bir avukat varken aynı dava ile ilgili avukatlık yapma teklifini kabul edecek başka bir avukatın daha yüksek meblağlar istemesi de söz konusu olabilir. Bu durumun en büyük etkenlerinden birisi avukatın popülerliğiyle birlikte ilgili avukatın söz konusu davalarda elde ettiği başarılardır. Bu noktada bir avukat özellikle miras davaları konusunda oldukça tanınmışsa ve bu davaların büyük bölümünü müvekkili lehine çözüme kavuşturmayı başarmış ise bu durumda davaya bakma karşılığında talep edilecek ücret farklı olabilmektedir. Bundan dolayı “Miras avukatı ne kadar alır?” sorununa verilebilecek net bir cevap bulunmamaktadır. Bunun yerine davanın nasıl çözüme kavuşturulacağı ve daha doğrusu hangi avukatın sizin davanızı kesin olarak çözüme kavuşturabilme kabiliyetine sahip olduğu araştırılmalıdır. Bu araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgiler sonucunda miras alanında oldukça başarılı sonuçlar almış bir avukatla çalışmanız davanın çözümü için oldukça önemli olacaktır.

Av. Özlem Zennup ÖZKÖK – Cep: 0 541 485 92 48

Hemen Arayın
Whatsapp