HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

MİRASTA DENKLEŞTİRME TMK m.669

Mirasçılar arasında Madde 669-

“Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler.”

“Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tâbidir.”

Mirasçılar arasında eşitliği sağlamak amacıyla düzenlenmiş bir kurumdur. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse, mirasbırakan ölmüş geriye A, B ve C olmak üzere üç tane çocuğu kalmıştır. Mirasbırakan öldüğünde de tereke mevcudu 1.200.000,00 TL imiş. Üç çocuktan A mirasbırakanın sağlığında 300.00,00 TL değerinde denkleştirmeye tabi kazandırma elde etmiştir.

Denkleştirmeye tabi değerler terekeye eklenecek değerlerdendir. Dolayısıyla aslında tereke mevcudu 1.500.000,00 TL’dir. Bu durumda da miras A paylaşımdan sadece 200.000,00 TL alacaktır. B ve C’de 500.000,00’er TL alacaklar böylece miras eşit olarak paylaşılmış olacaktır.

Denkleştirmeyi tüm yasal mirasçılar talep edilebilmektedir. Denkleştirme talebi, sadece yasal mirasçılara karşı ileri sürülebilmektedir. Denkleştirmenin konusu her zaman mirasbırakanın sağlığında mirasçısına karşı yapmış olduğu sağlararası tasarruftur.

Doktrindeki birinci görüşe göre, altsoy lehine yapılan bütün önemli büyük tasarruflar denkleştirmeye tabidir, ancak bu suretle altsoy mirasçıları arasında gerçek anlamda bir eşitlik sağlanabilecektir. İkinci görüş ise kanunun lafzından hareketle tüm önemli sağlararası tasarrufların denkleştirmeye tabi olmadığını, mirasçının ekonomik bağımsızlığını güçlendiren ya da sağlayan kazandırmaların denkleştirmeye tabi olduğunu savunmaktadır. Yargıtay’a göre ise kanunda açıkça zikredilen kazandırmalar denkleştirmeye tabidir, bunların dışındaki kazandırmaların denkleştirmeye tabi olarak miras payına mahsuben verildiği denkleştirmeyi talep eden davacı tarafından ispat edilmelidir.

Mirasbırakan yaptığı kazandırmanın denkleştirmeye tabi olup olmayacağı yönündeki iradesini herhangi bir şekle bağlı olmaksızın açıklayabilir. Bir görüşe göre mirasbırakan tasarrufun yapılmasından sonra da iradesini açıklayabilir. Diğer bir görüşe göre ise denkleştirme yükümlülüğü olmayan bir mirasçının sonradan tek taraflı irade beyanı ile denkleştirme yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakılmamalıdır.

Stj. Av. Rumeysa Özge Uzkan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48