Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmaz mala elbirliği veya paylı mülkiyetle sahip olan ortakların, paydaşlığa son vermesini sağlayarak, kişisel mülkiyete geçilmesine veya ortaklığın satış suretiyle giderilmesine imkan tanıyan dava çeşididir.

Ayrıntılı bilgi için Arb. Avukat Özlem Zennup Özkök  : +90 541 485 92 48

Söz konusu taşınır veya taşınmaz malın paydaşlarından her  biri malın paylaşılmasını isteyebilmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası, mala ortak olan tüm paydaşlara karşı açılmaktadır.

Bu tür davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi olup, yetkili mahkeme ise dava konusu şey bir taşınmaz ise bu taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Birden fazla taşınmazın dava konusu edilmesi durumunda bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açılabilir.

Ortaklığın giderilmesi aynen taksim suretiyle veya satış suretiyle olmak üzere iki şekilde olabilmektedir. Taraflar bu iki yöntemden birine karar verebilmektedirler. Ancak taraflar arasında uyuşma sağlanamaz ise taraflar, hakime müracaat edebilmektedirler. Hakim, aynen taksime uygun olup olmadığını ve malın değerinin çok fazla düşüp düşmediğini değerlendirdikten sonra taşınmaz aynen taksime uygunsa ilk olarak aynen taksim yoluyla paylaştırılmasına karar verebilir.

Aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi, Tarafların mülkiyet hakkına birlikte sahip oldukları malın ortaklar arasında bölüşülmesidir.

Ayrıca taşınmaz malda kat mülkiyeti kurmak mümkünse hakim,  kat mülkiyeti kurulup kurulamayacağını çok iyi araştırmalıdır. Kat mülkiyetinin kurulması mümkün olan bir taşınmaz malda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez.

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi ise taraflar aynen taksimi talep etmediklerinde veya söz konusu mal aynen taksime uygun olmadığı gibi benzer durumlarda açık artırma yoluyla satışın gerçekleştirilmesidir. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması noktasında oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılmaktadır. Eğer paydaşlar anlaşamazlar ise satış kamuya açık şekilde yapılır.

İlgili dava için yukarıda açıklanan iki durumdan biri uygulanarak söz konusu mal üzerinde birlikte mülkiyet ortadan kaldırılmaktadır.

 

Stj. AV. ÇİSEM MELEK