Resmi evrakta başkasının yerine imza atmak, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) “Resmi Belgede Sahtecilik” suçu olarak nitelendirilir. Bu suç, resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya sahte resmi belgeyi kullanılması fiillerini kapsar.

Başkasının yerine imza atmak da bu fiillerden biridir ve TCK Madde 204/1’e göre 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun işleniş şekli:

 • Başkasının izni ve bilgisi olmadan imzasını taklit etmek
 • Bir kişinin imzasını rızası dışında atmak
 • Yetkisiz olarak bir belgenin imza kısmını doldurmak

Ceza artırıcı unsurlar:

 • Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi
 • Suçun birden fazla belge üzerinde işlenmesi
 • Suçun banka veya kredi kurumlarına karşı işlenmesi

Suçun mağdurları:

 • Belgenin düzenlendiği resmi kurum veya kuruluş
 • Belgenin konusu olan kişi veya kişiler
 • Sahtecilik sonucu mağduriyet yaşayan üçüncü kişiler

Örnek vakalar:

 • Bir kişinin, vefat eden babasının adına miras işlemleri için sahte imza atması
 • Bir çalışanın, amirinin izni olmadan resmi bir belgeye imza atması
 • Bir öğrencinin, sınav kağıdına arkadaşının adına imza atması

Uyarılar:

 • Resmi evraklarda asla başkasının yerine imza atmayın.
 • İmza yetkiniz olmayan belgelere imza atmaktan kaçının.
 • Sahtecilik suçunun ciddi cezai yaptırımları olduğunu unutmayın.