Sigorta Hukuku, sigorta sözleşmesi ve sigorta ilişkisinden kaynaklanan hukuki sorunları inceleyen bir hukuk dalıdır. Türk Hukuku’nda, sigorta hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nun altıncı kitabında düzenlenmiştir.

Sigorta Hukuku’nun Temel Kavramları

 • Sigorta sözleşmesi: Sigortacı ile sigorta ettiren arasında, sigorta ettirenin belirli bir prim karşılığında, sigortacının, sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirene veya lehtara tazminat ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.
 • Sigortacı: Sigorta sözleşmesinde, sigorta ettirene tazminat ödeme borcu üstlenen kişidir.
 • Sigorta ettiren: Sigorta sözleşmesinde, sigorta konusunu sigorta ettiren kişidir.
 • Sigorta konusu: Sigortacının tazminat ödeme borcunun kapsamını oluşturan, sigorta ettirene ait menfaat veya malvarlığı unsurudur.
 • Sigorta primi: Sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi karşılığında sigortacıya ödediği bedeldir.
 • Sigorta tazminatı: Sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigortacının sigorta ettirene veya lehtara ödemekle yükümlü olduğu bedeldir.
 • Lehtar: Sigorta tazminatının ödenmesi hakkı sigorta ettirene ait olmakla birlikte, lehtar olarak üçüncü bir kişi belirlenmişse, sigorta tazminatı lehtara ödenir.

Sigorta Hukuku’nda Sık Sorulan Sorular

 • Sigorta sözleşmesi nasıl yapılır?

Sigorta sözleşmesi, sigortacı ile sigorta ettiren arasında, sigorta ettirenin belirli bir prim karşılığında, sigortacının, sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirene veya lehtara tazminat ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Sigorta sözleşmesi, herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Sigortacı ile sigorta ettirenin sözleşmenin zorunlu unsurlarında yazılı veya sözlü olarak anlaşmaları ile sigorta sözleşmesi kurulmuş olur.

Sigorta sözleşmesinin zorunlu unsurları şunlardır:

 • Sigortacı: Sigorta sözleşmesinde, sigorta ettirene tazminat ödeme borcu üstlenen kişidir.
 • Sigorta ettiren: Sigorta sözleşmesinde, sigorta konusunu sigorta ettiren kişidir.
 • Sigorta konusu: Sigortacının tazminat ödeme borcunun kapsamını oluşturan, sigorta ettirene ait menfaat veya malvarlığı unsurudur.
 • Sigorta primi: Sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi karşılığında sigortacıya ödediği bedeldir.
 • Sigorta tazminatı: Sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigortacının sigorta ettirene veya lehtara ödemekle yükümlü olduğu bedeldir.

Sigorta sözleşmesi, aşağıdaki aşamalardan geçerek kurulur:

 1. Sigorta teklifi: Sigorta ettiren, sigortacıdan sigorta talebinde bulunur. Bu talep, sigorta teklifi olarak adlandırılır.
 2. Sigorta kabulü: Sigortacı, sigorta ettirenin teklifini kabul eder. Bu kabul, sigorta kabulü olarak adlandırılır.
 3. Sigorta priminin ödenmesi: Sigorta ettiren, sigorta primini sigortacıya öder.
 4. Sigorta poliçesinin düzenlenmesi: Sigortacı, sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren sigorta poliçesini düzenler.

Sigorta sözleşmesi, sigorta poliçesinin sigorta ettirene teslim edilmesi ile kurulur.

Sigorta sözleşmesi yapılırken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Sigorta sözleşmesinin şartlarının iyi anlaşılması gerekir.
 • Sigorta poliçesinin dikkatlice okunması gerekir.
 • Sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi kapsamındaki beyan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.

Sigorta sözleşmesi ile ilgili uyuşmazlıklarda, Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 • Sigorta tazminatı nasıl alınır?

Sigorta tazminatı, sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigortacının sigorta ettirene veya lehtara ödemekle yükümlü olduğu bedeldir. Sigorta tazminatı, sigorta ettirene veya lehtara uğradığı zararın karşılanması amacıyla ödenir.

Sigorta tazminatı almak için, sigorta ettirenin veya lehtara, sigortacıya başvurması gerekir. Sigorta tazminatı talebi, sigorta poliçesine ve sigorta sözleşmesinin şartlarına uygun olarak yapılmalıdır.

Sigorta tazminatı talebinde, aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

 • Sigorta poliçesi
 • Hasar bildirim formu
 • Hasar tespit raporu
 • Hasar giderlerine ilişkin belgeler

Sigorta tazminatı talebi, sigortacının hasarı araştırması ve değerlendirmesi sonucunda sonuçlandırılır. Sigortacı, sigorta tazminatı talebini kabul ederse, sigorta tazminatını sigorta ettirene veya lehtara öder. Sigortacı, sigorta tazminatı talebini reddederse, sigorta ettiren veya lehtar, sigorta tazminatı talebini sigorta tahkim komisyonuna veya mahkemeye götürebilir.

Sigorta tazminatı almak için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Sigorta tazminatı talebinin, sigorta poliçesine ve sigorta sözleşmesinin şartlarına uygun olarak yapılması gerekir.
 • Sigorta tazminatı talebinde, gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerekir.
 • Sigorta tazminatı talebi, sigortacıya zamanında yapılması gerekir.

Sigorta tazminatı talep edilebilecek durumlar şunlardır:

 • Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler
 • Hırsızlık, gasp, terör gibi suç eylemleri
 • Trafik kazaları
 • Üretim hataları
 • Tıbbi müdahaleler

Sigorta tazminatı, sigorta ettirene veya lehtara maddi ve manevi kayıplarının karşılanması için ödenir. Sigorta tazminatı, sigorta ettirene veya lehtara büyük bir maddi ve manevi destek sağlayabilir.

 

 • Sigorta çeşitleri nelerdir?

Sigorta, sigortacı ile sigorta ettiren arasında, sigorta ettirenin belirli bir prim karşılığında, sigortacının, sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirene veya lehtara tazminat ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Sigorta çeşitleri, sigorta konusuna göre ve sigortanın amacına göre olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Sigorta konusuna göre sigorta çeşitleri şunlardır:

 • Can sigortası: Sigorta konusu, insan hayatıdır. Hayat sigortası, ölüm sigortası, kaza sigortası, hastalık sigortası ve sakatlık sigortası gibi sigorta türleri can sigortası kapsamındadır.
 • Mal sigortası: Sigorta konusu, maddi varlıklardır. Yangın sigortası, hırsızlık sigortası, deprem sigortası, nakliyat sigortası, kasko sigortası ve konut sigortası gibi sigorta türleri mal sigortası kapsamındadır.
 • Sorumluluk sigortası: Sigorta konusu, bir kişinin başka bir kişiye veya mala verdiği zararın tazminidir. Trafik sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası ve çevre kirliliği sigortası gibi sigorta türleri sorumluluk sigortası kapsamındadır.

Sigortanın amacına göre sigorta çeşitleri şunlardır:

 • Kişisel sigortalar: Sigorta konusu, sigorta ettirenin kendisidir. Hayat sigortası, kaza sigortası, hastalık sigortası ve sakatlık sigortası gibi sigorta türleri kişisel sigortalar kapsamındadır.
 • Mal sigortalar: Sigorta konusu, sigorta ettirene ait maddi varlıklardır. Yangın sigortası, hırsızlık sigortası, deprem sigortası, nakliyat sigortası, kasko sigortası ve konut sigortası gibi sigorta türleri mal sigortalar kapsamındadır.
 • Sorumluluk sigortalar: Sigorta konusu, sigorta ettirenin başka bir kişiye veya mala verdiği zararın tazminidir. Trafik sigortası, mesleki sorumluluk sigortası, işveren mali sorumluluk sigortası ve çevre kirliliği sigortası gibi sigorta türleri sorumluluk sigortalar kapsamındadır.

Sigorta çeşitleri, sigorta konusuna ve sigortanın amacına göre çok çeşitlidir. Sigorta yaptırırken, sigorta ettirenin ihtiyacına uygun sigorta türünü seçmesi önemlidir.

 

 • Sigorta primi nasıl hesaplanır?

Sigorta primi, sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi karşılığında sigortacıya ödediği bedeldir. Sigorta primi, sigortacının riskini karşılamak için aldığı bedeldir.

Sigorta primi, aşağıdaki faktörlere göre hesaplanır:

 • Sigorta konusu: Sigorta konusunun değeri, sigorta primini etkileyen en önemli faktördür. Sigorta konusunun değeri arttıkça, sigorta primi de artar.
 • Sigorta teminatı: Sigorta teminatı, sigortacının sigorta ettirene tazminat ödemesi halinde, ödemesi gereken tutardır. Sigorta teminatı arttıkça, sigorta primi de artar.
 • Sigorta süresi: Sigorta süresi, sigorta sözleşmesinin geçerli olduğu süredir. Sigorta süresi arttıkça, sigorta primi de artar.
 • Sigorta riski: Sigorta riski, sigorta konusunun zarar görme ihtimalidir. Sigorta riski arttıkça, sigorta primi de artar.
 • Sigorta şirketinin risk değerlendirmesi: Sigorta şirketleri, sigorta konusunun değerini, sigorta teminatı miktarını, sigorta süresini ve sigorta riskini dikkate alarak, sigorta primini hesaplar.

Sigorta primi hesaplanırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Sigorta ettirenin beyanları: Sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi kapsamındaki beyanları, sigorta priminin hesaplanmasında önemli rol oynar. Sigorta ettirenin, sigorta poliçesine yanlış veya eksik beyanda bulunması, sigorta priminin artmasına veya sigorta sözleşmesinin geçersiz olmasına neden olabilir.
 • Sigorta şirketinin uyguladığı tarifeler: Sigorta şirketleri, sigorta primlerini hesaplamak için kendi tarifelerini uygular. Sigorta şirketleri, risk değerlendirmesine göre, sigorta konusuna ve sigorta teminatı miktarına göre farklı tarifeler uygulayabilir.

Sigorta priminin ödenmesi: Sigorta primi, genellikle aylık veya yıllık olarak ödenir. Sigorta poliçesinin düzenlenmesi sırasında, sigorta ettirenin ödeyeceği sigorta primi miktarı belirlenir. Sigorta ettiren, sigorta primini sigorta şirketine veya sigorta acentesine öder.

Sigorta priminin ödenmemesi: Sigorta priminin ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi feshedilebilir. Sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde, sigortacı, sigorta ettirene herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaz.

 

 • Sigorta yaptırmak zorunlu mudur?

Zorunlu sigorta, sigorta ettirenin, belirli bir sigorta türünü yaptırmasının yasal olarak zorunlu olduğu sigorta türüdür. Zorunlu sigorta yaptırmayan kişilere, idari para cezası uygulanabilir.

Zorunlu sigorta türleri şunlardır:

 • Zorunlu trafik sigortası: Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası olarak da bilinen zorunlu trafik sigortası, motorlu araç sahiplerinin, üçüncü şahıslara verecekleri maddi ve bedeni zararları tazmin etmek için yaptırmaları gereken bir sigorta türüdür.
 • Zorunlu deprem sigortası: Zorunlu deprem sigortası, depremden kaynaklanan maddi zararları tazmin etmek için yaptırılması gereken bir sigorta türüdür.
 • Yeşil kart sigortası: Yeşil kart sigortası, Türkiye’de zorunlu trafik sigortası yaptırmış olan motorlu araç sahiplerinin, yurt dışında da geçerli olan bir sigorta türüdür.
 • Seyahat sağlık sigortası: Seyahat sağlık sigortası, yurt dışına seyahat eden kişilerin, yurt dışındaki sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için yaptırmaları gereken bir sigorta türüdür.
 • Karayolları yolcu taşımacılığı mali sorumluluk sigortası: Karayolları yolcu taşımacılığı mali sorumluluk sigortası, karayolu yolcu taşımacılığı yapan kişilerin, yolculara verecekleri maddi ve bedeni zararları tazmin etmek için yaptırmaları gereken bir sigorta türüdür.

Zorunlu sigorta yaptırmanın faydaları şunlardır:

 • Sigorta ettirenin, üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları tazmin etmesini sağlar.
 • Sigorta ettirenin, maddi ve manevi kayıplarını karşılamasını sağlar.
 • Sigorta ettirenin, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Zorunlu sigorta yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Sigorta yaptırmadan önce, sigorta poliçesini dikkatlice okumak gerekir.
 • Sigorta şirketinin güvenilir olduğundan emin olmak gerekir.
 • Sigorta priminin ödenmesi gerekir.

Zorunlu sigorta yaptırmak, sigorta ettirenin hem maddi hem de manevi olarak korunması için önemlidir.

Sigorta Hukuku’na İlişkin Genel Bilgiler

Sigorta Hukuku, sigorta sözleşmesinin kurulması, uygulanması ve sona ermesi ile ilgili hukuki sorunları inceleyen bir hukuk dalıdır. Sigorta hukuku, sigorta ettirenin ve sigortacının haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Sigorta sözleşmesi, sigorta ettirenin belirli bir prim karşılığında, sigortacının, sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirene veya lehtara tazminat ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Sigorta sözleşmesi, sigorta hukukunun temelini oluşturan sözleşmedir.

Sigorta konusu, sigortacının tazminat ödeme borcunun kapsamını oluşturan, sigorta ettirene ait menfaat veya malvarlığı unsurudur. Sigorta konusu, sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından biridir.

Sigorta primi, sigorta ettirenin, sigorta sözleşmesi karşılığında sigortacıya ödediği bedeldir. Sigorta primi, sigortacının riskini karşılamak için aldığı bedeldir.

Sigorta tazminatı, sigorta konusunun gerçekleşmesi halinde, sigortacının sigorta ettirene veya lehtara ödemekle yükümlü olduğu bedeldir. Sigorta tazminatı, sigorta ettirene veya lehtara uğradığı zararın karşılanması amacıyla ödenir.

Sigorta hukuku, sigorta ettirenin ve sigortacının haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek suretiyle, sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olur.