Tazminat davası bir kişinin başka bir kişi için maddi veya manevi olarak kayba veya zarara uğradığında açtığı dava çeşitlerinden biridir. Tazminat davasının amacı tam olarak karşı taraftan maddi bir talepte bulunmaktır. Tazminat davası açan kişinin herhangi bir manevi veya maddi zarara uğramış olması gerekmektedir. Bu sebeple tazminat davası açarken delillerimizin açık ve net olduğundan, mahkemeye doğru bir biçimde sunduğunuzdan emin olmak zorundasınız. Tazminat davalarında mahkemeyi delil sunarken yapmanız gereken en önemli işlerden biri tüm delilleri hukuka uygun bir biçimde oluşturmak ve karşı tarafın suçu işlediğinden emin olmaktır. Eğer tazminat davasını hak ettiğinizi düşünüyorsanız öncelikle yapmanız gereken tazminat davası açıp açamayacağınızı biliyor olmanızdır. Zira hukuka uygun olmayan bir tazminat davası açmak kaybetmenize sebep olacaktır.

Buna karşın tarafımıza bir tazminat davası açılmış olabilir. Tarafınıza bir tazminat davası açıldıysa ve karşı tarafın buna uygun deliller sunması durumunda tarafınıza açılmış olan tazminat davası bir maddi ceza ile sonuçlana bilmektedir. Tazminat davasını kaybetmeniz durumunda belli bir Meblağda karşı tarafa borçlu hale gelirsiniz. Borcunuzdan dolayı hapis cezasına çarptırılmazsınız lakin borç ödemekle yükümlü hale gelirsiniz. Şayet borcu ödeyemezseniz tarafınıza icra takibi başlatılabilir. Yani kısaca bir tazminat davasını kaybetmeniz durumunda karşı tarafa mahkemenin hükmettiği meblağı ödemek zorundasınız. Belirlenen tutarı ödememeniz halinde tarafımıza icra takibi başlatılarak verilen ceza faizlendirilebilir. Takdir edilen tazminat miktarı dışında karşı tarafın avukatlık masraflarını ödemek zorunda kalırsınız. Bu nedenle tazminat davası açmadan uzman bir avukata danışmanız da yarar vardır.