Yağma ve hırsızlık, her ikisi de başkasına ait olan bir malın ele geçirilmesine ilişkin suçlar olsa da, aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklar, hem suçun işleniş şeklini hem de cezai yaptırımını etkilemektedir.

Hırsızlık:

 • Başkasına ait olan bir malı, rızası olmadan ve zor kullanmadan almaktır.
 • Gizlilik unsuru ön plandadır. Fail, malı çalarken mağdur tarafından fark edilmemeye çalışır.
 • Cezası, çalınan malın değerine göre belirlenir.

Yağma:

 • Başkasına ait olan bir malı, mağdura karşı cebir veya tehdit kullanarak almaktır.
 • Zor kullanımı ön plandadır. Fail, mağduru korkutarak veya ona karşı fiziksel güç kullanarak malı alır.
 • Hırsızlıktan daha ağır bir suçtur ve daha yüksek bir ceza ile cezalandırılır.

Yağma ve Hırsızlığı Ayırt Etmek İçin Önemli Noktalar:

 • Cebir veya Tehdit Kullanımı:Yağma suçunun en önemli unsuru, mağdura karşı cebir veya tehdit kullanılmasıdır. Hırsızlıkta ise bu unsurun varlığı aranmaz.
 • Gizlilik Unsuru:Hırsızlıkta gizlilik unsuru ön plandayken, yağmada bu unsurun bir önemi yoktur.
 • Cezaların Şiddeti:Yağma, hırsızlıktan daha ağır bir suçtur ve daha yüksek bir ceza ile cezalandırılır.

Örnekler:

 • Bir kişinin cebinden cüzdanını çalmak hırsızlık, bıçak tehdidiyle bir kişinin parasını almak ise yağmadır.
 • Bir mağazadan gizlice ürün çalmak hırsızlık, mağaza çalışanını tehdit ederek kasadaki parayı almak ise yağmadır.