2B araziler, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin B bendi uyarınca Hazine arazisi sayılan ve orman vasfını kaybetmiş arazilerdir. Bu araziler, özel mülkiyete açılmış olup, hak sahiplerine satış veya kiralama yoluyla devredilebilmektedir.

Bu blog yazısında, 2B arazilerin satış ve devri ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz:

 1. 2B Arazi Nedir?

2B araziler, orman vasfını kaybetmiş ve Hazine arazisi olarak kabul edilen arazilerdir. Bu araziler, 1987 yılında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2. Maddesinin B bendi ile özel mülkiyete açılmıştır.

 1. 2B Arazi Hak Sahipliği Kimdir?

2B arazilerinin hak sahipliği, 2B Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

 • Araziyi orman vasfından çıkaran kişi veya kişiler,
 • Araziyi orman vasfından çıkaran kişilerin mirasçıları,
 • Araziyi orman vasfından çıkaran kişilere Hazine tarafından tahsis edilenler,
 • Araziyi orman vasfından çıkaran kişilerin, araziyi orman vasfından çıkarmadan önce tapuda tescil ettirmiş mirasçıları,
 • Araziyi orman vasfından çıkaranların mirasçıları ve bu mirasçıların kanuni temsilcileri,
 • Araziyi orman vasfından çıkaranların mirasçıları ve bu mirasçıların kanuni temsilcileri,
 • Devlet tarafından araziyi orman vasfından çıkaranlara tahsis edilenler,
 • Devlet tarafından araziyi orman vasfından çıkaranlara tahsis edilenlerin mirasçıları ve kanuni temsilcileri,
 • 2B Kanunu’nun 4. Maddesinde sayılanlara ek olarak, 4. Maddede sayılanlara hak devri yoluyla 2B arazisi sahibi olanlar da 2B arazi hak sahibidir.
 1. 2B Araziler Nasıl Satılır?

2B araziler, hak sahipleri tarafından Hazine’ye veya üçüncü kişilere satılabilir.

Hazine’ye Satış:

 • Hak sahipleri, 2B arazilerini Hazine’ye rayiç bedel üzerinden satabilirler.
 • Satış işlemleri için ilgili idareye başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Başvuru üzerine Hazine tarafından arazi değerlemesi yapılır ve satış bedeli belirlenir.
 • Satış bedeli hak sahiplerine ödendikten sonra arazi Hazine’ye devredilir.

Üçüncü Kişilere Satış:

 • Hak sahipleri, 2B arazilerini noter satış sözleşmesi ile üçüncü kişilere de satabilirler.
 • Satış sözleşmesi, tapu dairesinde tescil edildikten sonra satış işlemi tamamlanır.
 1. 2B Arazi Devri Nedir?

2B arazi devri, 2B arazi hak sahipliğinin bir kişiden diğerine devredilmesi işlemidir. Devri işlemi, satış yoluyla veya miras yoluyla gerçekleşebilir.

Satış Yoluyla Devri:

 • 2B arazi satışında olduğu gibi, 2B arazi devri de noter satış sözleşmesi ile yapılmaktadır.
 • Satış sözleşmesi, tapu dairesinde tescil edildikten sonra devri işlemi tamamlanır.

Miras Yoluyla Devri:

 • 2B arazi hak sahibi vefat ettiğinde, 2B arazi mirasçılara geçer.
 • Mirasçılar, 2B arazilerini kendi aralarında paylaşabilir veya satabilirler.
 • Miras işlemleri için veraset ilamı ve mirasçılık belgesi gereklidir.
 1. 2B Arazi Satışı veya Devri ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:
 • 2B arazi satışı veya devri işlemlerinden önce mutlaka bir uzmana danışılması tavsiye edilir.
 • Satış veya devri işlemleri için gerekli belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekir.
 • Tapu ve kadastro işlemleri usulüne uygun olarak