Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren suçlar, genel olarak ağır cezalara neden olabilen suçlardır. Bu suçlar şunlardır:

1. Kasten Öldürme: Kasten adam öldürme, tasarlayarak adam öldürme ve eziyet yoluyla kasten öldürme gibi kasten öldürme suçları.

2. Yağma: Bir kimseyi cebir veya tehdit kullanarak malından yoksun bırakma suçu.

3. İrtikap: Kamu görevlisinin, göreviyle ilgili bir işlem yapması veya yapmaması karşılığında mal veya menfaat kabul etmesi suçu.

4. Resmi Belgede Sahtecilik: Kamu görevlisinin, resmi belgede sahtecilik yapması veya sahte belgeyi kullanması suçu.

5. Nitelikli Dolandırıcılık: Dolandırıcılık suçunun, belli vasıfları haiz olması halinde, örneğin; banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak suretiyle dolandırıcılık.

6. Hileli İflas: Bir tacirin, borçlarını ödeyebilecek durumda iken, alacaklılarını zarara uğratmak maksadıyla iflas etmesi suçu.

7. Rüşvet: Kamu görevlisine göreviyle ilgili bir işlem yapması veya yapmaması karşılığında mal veya menfaat verme suçu.

8. Zimmet: Bir kimsenin, kendisine teslim edilen malı veya parayı, hukuka aykırı olarak ödeneksiz bir şekilde kullanması veya itlaf etmesi suçu.

9. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek veya vermek suçu.

10. Terörle İlgili Suçlar: Terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım etmek, terör eylemi gerçekleştirmek gibi terörle ilgili suçlar.

11. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar: Devlet bayrağına veya amblemine hakaret etmek, kamu görevlisine mukavemet etmek gibi suçlar.

12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar: Anayasayı ihlal etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni veya Cumhurbaşkanını hedef alan suçlar.

13. Milli Savunmaya Karşı Suçlar: Casusluk yapmak, vatan hainliği yapmak gibi suçlar.

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar: Devlet sırrını açıklamak veya ifşa etmek suçu.

15. Cinsel Saldırı: Bir kimseyi cinsel ilişkiye zorlamak veya cinsel yönden taciz etmek.

16. Çocukların Cinsel İstismarı: Bir çocuğu cinsel amaçlı kullanmak veya istismar etmek.

17. Organ Ticareti: Bir kişinin organını veya dokusunu para veya başka bir menfaat karşılığında nakletmek veya satmak.

18. İnsan Ticareti: Bir insanı köleleştirmek veya sömürmek amacıyla nakletmek veya satmak.

19. Kara Para Aklama: Suçtan elde edilen geliri meşru göstermek.

20. Organize Suç: Birden fazla kişinin, bir suç işlemek amacıyla oluşturduğu bir örgüt tarafından işlenen suçlar.

Not: Bu listede yer alan suçlar, sadece örnek olarak verilmiştir. Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren tüm suçlar için 5235 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddesine bakılabilir.

Ayrıca, 10 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlar da, bazı hallerde ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girebilir.