HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları üzerinde anlaşmaları sonucunda düzenlenen protokolün mahkemeye sunulması ve Mahkemece protokolün kabulüne karar verilmesi ile gerçekleşmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında Mahkemenin protokolün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi halinde verilen bu karar,  boşanmanın mali sonuçları açısından kesin hüküm oluşturur. Dolayısıyla protokol ile yoksulluk nafakası, maddi – manevi tazminat talep edilmemiş ise ayrı bir dava açılarak bu taleplerde bulunulamaz. Aynı şekilde protokol ile evlilik birliği içerisinde edinilen mallar, ziynet eşyaları ve ev eşyaları bakımından bir talebi bulunmadığını beyan eden eş, hak kaybına uğrayacak ve daha sonra bu mallar bakımından herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı boşanma davasında iştirak nafakası talebinde bulunulmasa dahi, daha sonradan iştirak nafakası talep edilebildiğini görmekteyiz. Nitekim velayet kendisine bırakılmayan eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu Medeni Kanun ile düzenlenmiş olup, bu hüküm kamu düzenindendir:

“Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.”

Yargıtay içtihadı da bu doğrultuda olup, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 14.10.2003 Tarih, 2003/12252 Esas ve 2003/12220 Karar sayılı ilamı;

“TMK’nun 182/2. maddesine göre boşanma veya ayrılık vukuunda, velayet kendisine verilmeyen eş, küçük çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Dolayısı ile anlaşmalı boşanma ile iştirak nafakası istenmemiş olsa bile sonradan bu istem gündeme getirilebilir.” şeklindedir.

Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davasında çocuğun velayetinin bırakıldığı eş, iştirak nafakası talep etmese dahi her zaman ayrı bir dava açarak nafaka talep edebilir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48