HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk 2’ye ayrılmaktadır;

1-İhtiyari Arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya başvurma zorunluluğu olmadığı halde aralarındaki hukuki uyuşmazlığı çözmek için başvurmuş oldukları bir çözüm yöntemidir.

2-Zorunlu Arabuluculuk ise, tarafların dava açmadan önce başvurmaları zorunlu olan çözüm yöntemidir. Yani dava şartıdır. Hukuk sistemimizde önceleri sadece ihtiyari arabuluculuk kavramı bulunmakla birlikte, 2018 yılında iş Hukuku davalarında, 2019  yılında Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir.

Arabuluculuk Tutanağının İptali Mümkün müdür?

İster ihtiyari isterse zorunlu arabuluculuk olsun taraflardan biri hukuki uyuşmazlık nedeniyle arabulucuya başvurduğu takdirde arabuluculuk süreci başlar ve arabulucu, bir toplantı günü belirleyerek taraflar ile uyuşmazlığın çözüme kavuşabilmesi için görüşme sağlar. Arabuluculuk görüşmeleri sonunda gizlilik ilkesi ihlal edilmeyecek şekilde görüşme sonucu bir tutanak ile imza altına alınır. Ancak her ne kadar taraflar, görüşme sonucunda varmış oldukları karar doğrultusunda hazırlanan arabuluculuk tutanağını imza altına alsalar da bazı durumlarda tarafların iradelerinin fesada uğradığı durumlar da söz konusu olabilmektedir. Bu duruma bir örnek vermek gerekir ise; işçilik alacağı uyuşmazlığında işçi, işverenin baskı veya tehdidi sonucunda asında razı olmadığı bir anlaşma tutanağını imza altına alabilmektedir. Bu durumda işçinin bir iptal davası açarak söz konusu tutanağın iptalini sağlama imkânı bulunmaktadır. Yani bu sorumuzun cevabı; evet, arabuluculuk tutanağının iptali mümkündür.

Arabuluculuk Tutanağının İptali Sebepleri Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz üzere arabuluculuk tutanağının iptali mümkün olabilmektedir. Ancak bu iptalin sağlanabilmesi için bazı durumların meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bunlara örnek vermek gerekir ise;

1-Taraflardan birinin irade sakatlığı

2-Aşırı Yararlanma (gabin)

3-Ehliyetsizlik

4-Sahtelik

5-İmkansızlık

6-Emredici hukuk kurallarına aykırılık

Bu ve buna benzer sebepler ile arabuluculuk iptali davası açılabilmesi mümkündür.

Arabuluculuk Tutanağının İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

İptali istenen arabuluculuk tutanağında belirtilen uyuşmazlık konusunun dava açıldığında görevli ve yetkili mahkemesi neresi ise, arabuluculuk tutanağının iptali için görevli ve yetkili mahkeme de orasıdır. Örneğin, işçilik alacağında görevli mahkeme iş mahkemesi olduğu için, arabuluculuk tutanağının iptali davasında da görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

Arabuluculuk Tutanağının İptali Davası Açma Süresi

İptal davası açma süresi de, iptal sebebine göre belirlenecektir. TBK md. 39 uyarınca, Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır. Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

Av. Öznur Yeşilnacar

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48