HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Boşanma Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Boşanma davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, “Aile Mahkemesi sıfatıyla” boşanma davalarına bakmaktadır.

Ancak yetkili mahkeme hususu çoğunlukla karıştırılmakta, bunun sonucunda Mahkemelerce yetkisizlik kararı verilebilmektedir. Bu sebeple yetkili mahkemelerin tespiti büyük önem arz etmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde yetkili mahkemenin;

  • Eşlerden birinin yerleşim yeri veya
  • Eşlerin davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olduğu ifade edilmiştir.

Dolayısıyla boşanma davaları kural olarak eşlerin sürekli kalma niyeti ile oturdukları yer olan yerleşim yeri (ikametgah) ile eşlerin son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemelerinde açılmalıdır.

İkametgah Dışındaki Mahkemede Dava Açılabilir Mi?

Ancak uygulamada sıklıkla boşanma davasının açılması ile birlikte, kadının maddi gücü olmadığı için ya da örf-adet gereği ortak konuttan ayrılarak baba evine yerleştiği görülmektedir. Bu durumun kadının dava açmasını ve açtığı davayı takip etmesini zorlaştırması sebebi ile Yargıtay, baba evine yerleşen kadının bu yerdeki mahkemelerde de dava açabileceğini kabul etmiştir.

Örneğin; Ayşe ile Ahmet 2015 yılında evlenmiş ve evlilikleri boyunca Ankara’da ikamet etmiş olsunlar. Ortak konuttan ayrılarak İzmir’e baba evine giden Ayşe, boşanma davasını Medeni Kanun’un 168. maddesi gereğince Ankara’da açmalıdır. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere Yargıtay babasının yanında kalan kadının burada da dava açabileceğini kabul ettiğinden, boşanma davasını İzmir’de de açabilmektedir.

Yargıtay’ın yerleşik içtihadı bu yönde olup, yıllardır uygulanan bu kural Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18.07.2007 Tarih, 2007/11539 Esas, 2007/11480 Karar sayılı ilamında da görülmektedir. Karar metni aynen;

“Somut olayda davacı kadının, koca evinden gitmesi istendiğinden koca evinden ayrılıp baba evine Aydın’a döndüğü, işte çalışmadığı, hayatın olağan akışı gereğince yerleşebileceği tek yerin baba evi olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunda davacı kadının sürekli kalma niyeti ile baba evine Aydın’a gittiğinin ve hayatını burada devam ettireceğinin kabulü zorunlu bulunduğu halde nüfusa kayıtlı oldukları yerin Aydın olmadığı gerekçe gösterilerek yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.” şeklindedir.

Dolayısıyla ayrı ev açma imkanı bulunmayan, gerek maddi sebeplerle gerekse de örf-adet gereği baba evine giden kadının, buraya yerleştiği ve bu yerde boşanma davası açabileceği kabul edilmektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48