Avukatlık mesleği hukuki alanda görülen davalara danışmanlık yapmak, tarafları mahkemelerde temsil etmek, hukuk alanında tarafların müdahil oldukları tüm hukuki süreçleri yönetmek ve danışmanlık verebilmek için kurulmuş bir meslek dalıdır. Avukatlık hem danışmanlık hem de mahkemede temsil amacıyla öğrenilen oldukça geniş kapsamlı bir meslektir. Bir avukat herhangi bir alanda uzmanlar açabilir veya belli bir dava çeşidinde daha fazla dava alarak o alanda başarılı işler gerçekleşebilir diğer meslek dallarında olduğu gibi herhangi bir alanda uzmanlık anlamasalar da yönettikleri davaların başarı oranlarına göre belli başlı davalarda isim yapabilirler. Bu sebeple avukatların çeşitli davalara baktıkları ve herhangi bir davayı kolaylıkla yönetebilir dikleri doğrudur.

Bir avukat tüm davalara bakabilir mi sorusunun cevabı, evet tüm avukatlar her türlü davaya bakabilmektedir. Yalnızca seçtikleri davaların ve müdahil oldukları konuların belli başlı alanlarda olması sebebiyle farklı avukat türleri şeklinde isimlendirilirler. Ağır ceza avukatı, boşanma avukatı, adam öldürme avukatı gibi isimler almaları bu alanlarda pek çok davayı kazanmış ve olumlu sonuçlar elde etmiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir konuda avukat seçerken davanızın türüne istinaden bu alanda isim yapmış avukatları tercih edebilirsiniz bu şekilde sonuca daha kolay ulaşmanız mümkün olacaktır. Bir boşanma davasında boşanma davalarında daha önce olumlu sonuçlar elde etmiş avukatların tercih edilmesi bu sebeptendir.