HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Boşanma Davası

Evlilik birliğinde çiftler arasında yaşanan anlaşmazlıklar çözümlenemeyecek boyuta ulaştığında ve taraflar evliliği sürdürecek gücü kendilerinde bulamamaları halinde boşanma istemiyle mahkemeye başvurabilir ve evliliklerini yasal olarak sonlandırabilirler. Evlilik birliği ancak hâkimin kararı ile sona erdirilebilmektedir. Hâkimin çiftlerin boşanmasına karar verebilmesi için kanunda belirtilen özel ya da genel boşanma sebeplerinden birisinin mutlaka var olması gerekmektedir. Kanunda belirtilen özel ve genel sebeplerden birisi olmadan bir boşanma davası açılmışsa, bu dava yetkili mahkeme tarafından reddedilecektir. Peki, boşanma davalarında yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Evlilik birliği kurmaya karar veren ancak belirli bir süre sonra anlaşmazlık yaşayan çiftler, boşanmak üzere anlaşmalı ya da çekişmeli olarak tek taraflı boşanma davası açmaya karar verebilirler. Anlaşmalı ya da çekişmeli olsun fark etmez, tüm boşanma davalarına Aile Mahkemesi bakmaktadır. Ancak bazı bölgelerde Aile Mahkemesi bulunmamaktadır. Böyle bir durumda boşanma davaları ile ilgili süreçler Aile Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yürütülmektedir.

Bunların yanı sıra evlilik sürecinde elde edilen tüm menkul ve gayrimenkuller üzerinde çiftlerin eşit olarak hakları bulunmaktadır. Evlilik birliğinin kurulması ile birlikte maddi ve manevi olarak ortak bir yaşam sürmeye başlayan çiftlerin boşanmanın gerçekleşmesiyle ekonomik ortaklıkları sona ermektedir. Dolayısıyla tarafların ekonomik menfaatlerinin boşanmayla zarar görme ihtimali vardır. Ayrıca boşanmada daha az kusuru bulunan olan ya da kusursuz olan tarafın diğer taraftan boşanma sonucunda zarar gören veya zarar görme ihtimali olan menfaatlerinin tazminini isteme hakkı da bulunmaktadır.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48