HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

BOŞANMADA VELAYET

Boşanma, evlilik birliğinin hukuki olarak sona erdirilmesi işlemine verilen addır. Boşanma sürecinde tarafların nafaka ve tazminat gibi konulardaki talepleri, eşlerinin durumu da dikkate alınarak karara bağlanır. Yine eşler arasında görülmekte olan boşanma davasının en önemli sonuçlarından birisi de müşterek çocuğun velayetinin taraflardan hangisine verileceğidir. Peki, boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Boşanmada Çocuğun Velayeti

Hâkim, boşanmada çocuğun velayeti ile ilgili karar verirken öncelikli olarak çocuğun yararını gözetir. Bu doğrultuda hâkim; anne ve babanın yaşam tarzlarını, çocuğun gelişimi ve bakımı için uygun olup olmadıkları gibi konuları değerlendirecektir. Yine duruma ilişkin olarak uzman bir pedagogdan görüş alınır ve çocuk dinlenir. Ancak çocuğun dinlenmesi için idrak çağına gelmiş olması gerekmektedir. Çocuğun dinlenmesinin ardından ise diğer deliler de dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır ve velayet hakkı konusunda karar verilir.

Güncel bir yargıtay kararı ile boşanmada çocuğun velayeti ile ilgili mahkemelerin ortak velayet kararı alabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Bu durumda çocuğun velayetinin verildiği tarafın çocuk ile ilgilenmemesi, velayet hakkının yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi nedenler ile karşı taraf velayetin değiştirilmesi davası açarak velayetin kendisine verilmesini isteyebilir.

Tüm bunların yanı sıra müşterek çocuğun velayetinin karara bağlanması aşamasında eşlerin boşanmada kusurlu olup olmadıkları çok önemli değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi velayet ile ilgili kararın verilmesinde çocuğun menfaati ön planda tutulur.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48