HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

BOŞANMADA SOSYAL MEDYA 

Günümüzde yaşanan birçok boşanma sosyal medya üzerinden yapılan aktivitelerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte eşinin kendisini sosyal medya üzerinden aldatması ya da aldatmaya çalışması gibi konular evlilik müessesine zarar vererek sona ermesin neden olmaktadır. Fakat bu tür mesajlaşmaları olan birisini mahkemeye verilmesi halinde boşama gerçekleştirilir mi?

Bu soru gerçekten de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle devlet büyüklerine sosyal medya üzerinden yapılan küfür ya da hakaretlerin adli yaptırıma neden olması gibi durumların biliniyor olması facebook gibi sosyal medya üzerinde ki yazışmaların delil olarak kabul edilebileceğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte Yargıtay Ceza Daireleri ile boşanma kararlarını temyizen inceleyen 2. Hukuk Dairesi bu konuyla ilgili olarak farklı düşüncelere sahiptir.

Facebook Mesajını Mahkeme Delil Kabul Eder Mi?

Bu konuyla alakalı olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin verdiği bir karar şu şekildedir;

“Elektronik ortamdaki fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılar diğer delillerle desteklendikleri takdirde “delil” olarak hükme esas alınabilir. Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2013/19577 K. 2014/1926 T. 5.2.2014)

Bununla birlikte aynı kararla ilgili olarak Yargıtay, elde edilen bu delilleri hukuka aykırı olarak değerlendirmiştir.

“Sosyal paylaşım sitesi üzerinden yapılan görüşme kayırları da vakıaların ispatında dikkate alınamaz.” (HMK md. 189/2).”

Bu durum aynı zamanda Yargıtay tarafından elde edilen sosyal medya yazışmalarının diğer delillerle desteklenmesi halinde “geçerli delil” olarak kabul etmektedir.

“Tarafların ayrılmasına neden olan davacı-davalı kocanın başka bir kadınla olan güven sarsıcı davranışlarıdır. Davalı-davacı kadının evi terkinden sonra bile davacı-davalı kocanın Y. isimli kadınla görüşmeye devam ettiği, dosyada bulunan internet/facebook çıktısı, Y’nin çektiği mesajlar ve tanık beyanından anlaşılmaktadır.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2012/8580 K. 2012/28405 T. 27.11.2012)

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48