Cumhurbaşkanına hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir kimse, Cumhurbaşkanına karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil işleyemez.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Unsurları

  • Fiil: Fiilin, Cumhurbaşkanına karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması gerekir.
  • Niyet: Fiilin, kasıtlı olarak işlenmesi gerekir.
  • Mağdur: Mağdur, Cumhurbaşkanı olmalıdır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Nitelikli Halleri

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun nitelikli halleri şunlardır:

  • Alenen işlenmesi: Fiil, alenen işlenmişse, cezanın üst sınırı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.
  • Basın ve yayın yoluyla işlenmesi: Fiil, basın ve yayın yoluyla işlenmişse, cezanın üst sınırı 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.
  • Suç işleme kararı verebilecek makamlara karşı işlenmesi: Fiil, suç işleme kararı verebilecek makamlara karşı işlenmişse, cezanın üst sınırı 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Şikayet

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, şikayete tabi değildir. Bu nedenle, Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiğinde, şikayetçi olunmasa bile, soruşturma başlatılabilir ve dava açılabilir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Zamanaşımı

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda zamanaşımı süresi, 8 yıldır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Önlenmesi

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun önlenmesi için, kişilerin haklarını savunmak için hukuki yolları kullanmaları ve Cumhurbaşkanına karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte fiillerden kaçınmaları gerekir.