HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA MAĞDURUN İŞ YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

DEVLET MEMURUNUN TAYİN TALEBİ

                        6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un m.4/1-b’e göre hakim tarafından, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla bu kişilerin, işyerinin değiştirilmesine karar verilebilir.

Mağdurun iş yerinin değiştirilmesi, kanunda düzenlenen koruyucu tedbir kararlarından olduğundan , şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir. Hakim tarafından verilen işyerinin değiştirilmesi kararı, kişilerin tabi olduğu mevzuata göre yetkili mercii veya işveren tarafından yerine getirilecektir.

İş Yerinin Değiştirilmesi Başvurusu Nasıl Yapılmalıdır?

Öncelikle, 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruma tedbiri uygulanması talebini içeren başvuru dilekçesi mağdura en yakın yerdeki nöbetçi aile mahkemesine verilir. Dilekçe, Cumhuriyet Savcılıklarına, karakola, kaymakamlıklara, ŞÖNİM’lere de verilebilir. Ancak bu durumda dilekçenin Aile Mahkemesi’ne ulaştırılması zaman alacağından doğrudan Aile Mahkemesi’ne başvurmak daha hızlı sonuç alınmasını sağlayacaktır.

Mahkeme tarafından işyerinin değiştirilmesi koruma tedbirinin uygulanmasına karar verildiğinde, işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararıyla birlikte çalışılan kuruma ya da işyerine verilecek bir dilekçeyle işyerinin değiştirilmesi talep edilmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin K.Ş. Başvurusu

                        Anayasa Mahkemesi, söz konusu tedbirin uygulanmasına ilişkin önüne gelen bir uyuşmazlıkta; sınıf öğretmeni olan başvurucu, eski eşi ile aynı kamu kurumunda çalışmaktadır. Başvurucu, eski eşi tarafından darp edilmiş ve bıçaklanılarak yaralanmıştır. Başvurucunun, eski eşi hakkında kamu davaları açılmıştır. Başvurucu 6284 Sayılı Kanun uyarınca koruma tedbiri uygulanmasını talep etmiş, talebi kabul edilerek aile mahkemesinin çeşitli tarihlerdeki kararlarıyla koruma tedbirinin süreleri uzatılmıştır. Başvurucu, çalıştığı yerdeki il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak can güvenliğinin tehlikede olması sebebiyle iş yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı sunulmadığından talebi reddedilmiştir. Başvurucu,  tekrar iş yerinin değiştirilmesini aile mahkemesinden talep etmiş ise de bu kez de talebi idari mahiyette olduğu gerekçesiyle reddedilmiş, itirazı da kabul edilmemiştir.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun can güvenliğinin tehlikede olduğunu somut temellere dayalı olarak açıklayarak önce çalıştığı kuruma daha sonra da yargı makamlarına iletmiş olmasına karşın, Bakanlık ve Aile Mahkemesinin şiddet mağduru başvurucuyu korumaya yönelik tedbirleri sağlamaya yönelik pozitif yükümlülüklerine uygun hareket etmediklerini, bu nedenle de Anayasa’nın 17.maddesinde koruma altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Stj.Av.Rumeysa Özge Uzkan

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48