UYGULAMADA EŞLER ARASINDA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILIM REJİMİ

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

1 ocak 2002 tarihinden sonra evlenen eşler, yapacakları mal rejimi sözleşesiyle seçimlik mal rejimlerinden birini seçmezler ise edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş olurlar.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde esasen iki tür mal vardır;

 • Edinilmiş mal MK m219
 • Kişisel mallar MK m.220

 

Mal rejimi sözleşmesi;

 • Evlenmeden önce
 • Evlenme sırasında
 • Evlendikten sonra yapabilirler.

Evlenmeden önce veya evlendikten sonra mal rejimi sözleşmesi yapılacaksa; Noterde düzenleme ya da onaylama ile mal rejimi sözleşmesi yapılmalıdır.

Eşler, evlenme sırasında başvuru esnasında, eşler seçtikleri mal rejimini yazılı olarak bildirebilirler.

Eşler, evlenme sırasında sadece mal rejimini seçebilirler. Örneğin, katılma alacağının değerlerini belirlemeyi başvuru sırasında yapamazlar.

Eşler ancak kanunda belirtilen sınırlar içerisinde mal rejimini seçebilirler, değiştirebilirler, kaldırabilirler. Sözleşmede Değişiklik yapılmak isteniyorsa, değişikliklerin ne olduğu ayrıntılı olarak belirlenmelidir.

Mal ayrılığı rejimi, eşler mevcut olan mal rejimlerini mahkemeden değiştirmek isteyebilirler. Örneğin, diğer eşe ait mal varlığının borca batık olması, eşlerden birinin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun kalması durumunda eşlerden biri aile mahkemesine başvurarak, mevcut mal rejiminin, mal ayrılığı rejimine geçişine karar verebilir.

Mal rejimi sona erse, başka bir rejime geçiş olsa bile evlilik devam eder. Evlilik birliği devam etse bile önceki mal rejimi hâkim kararıyla sona erdiği için sona eren bir önceki mal rejiminin tasfiyesi yapılır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde iki tür mallar vardır;

 • Edinilmiş mal,

  Mal rejiminin devamı süresince edinilmiş olması lazımdır. Edinilmiş mallar evlilik birliği içerisinde edinilir. Evliliğin kurulmasıyla birlikte mal rejimi de kurulmuş olur.

Eşlerden birinin sahibi olduğu mal aksi ispatlanamadığı müddetçe edinilmiş maldır.

Eşlerden birinin parayı tevdi ettiği tarih, malı edinme tarihidir.

Hangi kazanımlar edinilmiş mallara girer?
 • Çalışmanın karşılığı olan edinimler,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
 • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Kişisel Mallar,

Diğer eşin o mal üzerinde katılma alacağını talep edememesi demektir. Eşler evlenmeden önce birikim yapılan mallar mal rejimine kişisel mal olarak girer. Kişisel mal olduğunu iddia eden taraf bunu ispatlamalıdır.

Hangi mallar kişisel maldır?
 • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanıma ait mallar,
 • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla elde ettiği mallar,
 • Manevi tazminat alacakları
 • Kişisel mallar yerine geçen değerlerdir.

Bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyetine tahsis edilen mallar kural olarak edinilmiş mallardır. Eşler isterlerse mal rejimi sözleşmesiyle bu malları kişisel mal olduğunu kararlaştırabilirler.

Bir eşin diğer eşte bulunan ziynet eşyalarını veya başta getirdiği çeyizlerini isteyebilmesi için evliliğin sonlanmasına veya mal rejiminin sona ermesine gerek yoktur. Evlilik birliği devam ederken, mal rejimi devam ederken bir eş, diğer eşte bulunan mallarını geri isteyebilir. Bu bir ayın davasıdır.

Şirketteki kazanılan kâr payı mal rejimine dahil edilir mi?

Kişilerin çalışmaları karşılığı elde ettiği gelirler edinilmiş maldır. Söz konusu şirket kişisel mal dahi olsa kişisel mallardan elde edilen gelirler edinilmiş mal olacağından elde edilen kâr payı edinilmiş maldır.

 

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

Stj. Av. Dilan Ecem Ceylan