İcra ve iflas kanununa göre emekli maaşları kesilemez. Fakat bunun bir istisnası kanuni düzenlemede mevcuttur. O da sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 93’üncü maddesidir. Bu madde gereği haciz sadece belirli borçlar bakımından mümkündür. Prim alacakları ve nafaka alacakları için maaştan kesinti yapılabilmesi mümkündür.