HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

VELAYETTE KARARLAR

Boşanma veya ayrılık davası sırasında da eşlerin ayrı yaşama ihtimalinde evlilik fiilen sona ermekle birlikte hukuken boşanma kararı kesinleşene kadar devam eder. Boşanma veya ayrılık davası sırasında eşlerin ayrı yaşaması halinde, davaya bakan hâkimin çocuğun kimin yanında kalacağını belirlemesi gerekir TMK m. 169’da hakimin çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alacağı düzenlenmiştir. Bu hüküm uyarınca hakim karar kesinleşinceye kadar çocuğu anne ya da babadan birinin himayesine bırakabilir. Ancak diğer taraf kişisel ilişki kurulması talebinde bulunabilecektir. Henüz ayrılık ya da boşanmaya ilişkin bir karar verilmediği için aslen velayete ilişkin bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur. Evlilik birliği henüz sona ermediği için alınan önlemler geçici niteliktedir. Alınan önlemler tedbirendir. Tedbiren kişisel ilişki ve tedbiren tedbir nafakasına hükmedilir.

AYRILIK DURUMUNDA

Eşler doğrudan ayrılık davası açabilirler. Bazen boşanma davası açmalarına rağmen, boşanmaları için yeterli sebep bulunmazsa haklarında ayrılık kararı da verilebilir. Eğer eşler hakkında ayrılık kararı verilmiş ise TMK m. 336/II hükmüne göre, hâkim, velayeti eşlerden birine verebilir. Kanun koyucu ayrılık halini, evliliği kurtarmak için getirilmiş geçici bir durum olarak gördüğü için hâkime seçimlik bir hak vermiştir. Hâkim ya velayeti eşlerden birine verir ya da velayet hakkına ilişkin bir karar vermez, velayet eşler tarafından birlikte kullanılmaya devam eder ancak hâkim çocuğun kimin yanında kalacağına, diğeriyle kişisel ilişkilerinin nasıl olacağına, çocuğa ödenmesi gereken nafaka miktarına karar verir.

BOŞANMA DURUMUNDA

Evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi halinde çocuğun velayetinin, anne veya babadan hangisine verileceğine dair kesin bir kural yoktur. TMK m.336/III hükmüne göre, boşanma durumunda velayet hakkı çocuk hangi tarafa bırakılmış ise ona ait olur. Hâkime, velayetin verileceği tarafı belirleme konusunda geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. Ne annenin ne de babanın öncelik hakkı söz konusu değildir. Hâkim, somut olayın bütün şartlarını değerlendirir. Bu değerlendirme için gerekli gördüğü araştırmaları yaptırabilir, aile mahkemesinde görevli uzman kişilerden anne baba ile çocuk ilişkileri ve koşulları ile ilgili raporlar alabilir. Kanunda velayet hakkı, çocuğun bırakılmasına göre düzenlenmiştir. Yani çocuğun bırakıldığı taraf velayet hakkına sahip olacaktır. Çocuk kendisine bırakılan ebeveyn, kararın kesinleşmesi ile birlikte velayet hakkını tek başına kullanmaya başlar ve velayetin kaldırılmasını gerektirecek bir durum oluşana kadar devam eder. Tarafların bu konuda anlaşmaları bir irade açıklamasıdır. Hâkim tüm delilleri beraber değerlendirir ve ona göre takdir yetkisini kullanarak karar verir.

Stj. Av. Elif Nur Akyol

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48