Avukat, her türlü hukuki sorun ve uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması konusunda her derecede yargı organları ve hakemlerle, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla hukuki bilgi ve tecrübelerini, adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişidir. (Avukatlık Kanunu Madde 1-2) Avukatlar her ne kadar serbest meslek mensubu, bağımsız kişiler olsa da kamu hizmeti gördükleri kabul edilmektedir. Avukatlar bazı haklara sahip olmakla beraber bazı yükümlülüklere de sahiptirler. Avukatlar görevlerini özenle yerine getirmek ve kendisine duyulan göreve layık davranmak yükümlülüğündedir. Ülkemizde dava açmak, takip etmek gibi hususlarda avukat tutmak kanunda düzenlenen bazı zorunlu haller dışında kural olarak zorunlu değildir. Belirli şartları sağlayan her kişi kendi davasını açabilecek veya takip edebilecektir. Fakat kişilerin hak kayıplarına uğramamaları bakımından bir avukat ile davalarını açmaları veya takip edilmeleri tavsiye edilmektedir. Türkiye’deki hukuk sisteminde zorunlu avukatlığın kapsamı yasayla tanımlanmıştır. Buna göre, yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde malul, sağır ve dilsiz olan şüpheli, sanık veya müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli veya sanıklar avukat tutmak zorundadır. Avukat tutmanın zorunlu olduğu bu hallerde maddi durumu yeterli olmayan kişiler için de barodan ücretsiz olarak bir avukat atanabilmektedir.