olarak da adlandırılan ve insan onurunu ayaklar altına alan bir suçtur. Bu suç, mağdurların özgürlüklerini ve insan haklarını ihlal ederek onları sömürmeyi amaçlar.

Türk Ceza Kanunu’nda İnsan Ticareti Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 80. maddesinde insan ticareti suçu şu şekilde tanımlanmıştır:

(1) Bir kimseyi,

  1. a) Zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, b) Fuhuş yaptırmak veya c) Esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, d) Vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla;
  2. Tehdit, baskı, cebir veya şiddet kullanmak,
  3. Nüfuzu kötüye kullanmak,
  4. Kandırmak veya
  5. Kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek Suretiyle tedarik eden, nakleden, sevk eden, barındıran veya alan kişiye sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası verilir.

Suçun Unsurları

Suçun oluşabilmesi için aşağıdaki unsurların varlığı gerekir:

  • Mağdur:Suçun mağduru herhangi bir kişi olabilir. Ancak, 18 yaşından küçük çocuklar, engelliler, göçmenler ve mülteciler gibi dezavantajlı gruplar daha fazla risk altındadır.
  • Fiil:Suçun fiili, mağduru zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamaktır.
  • Kast:Failin, mağduru sömürme kastı ile hareket etmesi gerekir.
  • Araçlar:Fail, mağduru kandırmak, tehdit etmek, şiddet uygulamak veya rızasını hukuka aykırı şekilde elde etmek gibi çeşitli araçlar kullanabilir.

Ceza

İnsan ticareti suçunun cezası, sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezasıdır. Failin kamu görevlisi olması halinde ceza artırılır.