HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

İŞ HUKUKU DAVALARI

İçinde bulunduğumuz dönemde ekonomik yapının rekabete dayanması sebebiyle işçilerin çalıştırdıkları ortamlar kötü koşullara sahip olabilmektedir. Yine bazen iş sözleşmesine aykırı davranılması ya da sözleşmede yer alan maddelerin hukuka aykırı olması durumunda işçi-işveren arasında uyuşmazlıklar söz konusu olabilmektedir. Özellikle haksız şekilde işine son verilen işçiler konusunda iş hukuku avukatı işe iade konulu dava açarak bu sürecin başlamasını sağlamaktadır. Yine iş hukuku avukatları, iş kazası durumunda ise kazayı tıbbi olarak alınacak sağlık belgeleri ile ispat ederek mahkemeye ibraz etmektedir.

İşçi, genellikle işveren karşısında zayıf kalan taraf olduğu için haklarının bilmemesi durumunda mağdur olabilmektedir. Tecrübeli bir işçi avukatı ise işçiyi hakları ile ilgili detaylı olarak bilgilendirir ve iş hukukunda meydana gelen ihtilafların çözümünde etkili rol oynar.

Tecrübeli Bir İş Hukuku Avukatının Davalardaki Rolü

Yine tecrübeli bir iş hukuku avukatı sadece işçi bakımından değil, aynı zamanda işverenin haklarının savunulması bakımından da oldukça önemli değildir. Çünkü her zaman mağdur olan taraf işçi olacak diye bir kaide yoktur.  Bu nedenle hem işçi hem de işveren haklarının en etkili şekilde savunulabilmesi için iş hukuku alanında tecrübeli bir avukattan yardım almak gerekmektedir. Alanında tecrübeli bir iş hukuku avukatı ile iş davalarının yürütülmesi, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi adına büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra işçilerin davaların usuli sürelerini kaçırmamaları, taleplerini doğru şekilde belirtebilmeleri ve hataya düşmemeleri için mutlaka iş hukuku alanında deneyimli bir avukat ile çalışmaları gerekmektedir.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48