HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ve işverenler arasındaki ilişkileri inceleyen ve düzenleyen bir hukuk dalıdır. Diğer hukuk dalları ile kıyaslandığında iş hukukunda yoğun bir devlet müdahalesi olduğundan bahsedilebilir. Devletin iş hukuku süreçlerine müdahale etmesi, onu karma hukuku kapsamına yakınlaştıran unsurlardan birisidir. Bu hukuk dalının temel prensipleri arasında işçi korunması ön plandadır ve kuralları genellikle nispi emredicidir. Yine iş hukukunun en temel kaynaklarından birisi şüphesiz ki kanunlardır. Ancak iş hukukunda işçi ile işveren ilişkilerinin düzenlenmesi için bu hukuk alanında uzman bir iş hukuku avukatı büyük rol oynamaktadır.

İş Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İş hukuku avukatı genel olarak işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmeleri ile ilgili yaşanan sorunlarda başvurulan uzman kişidir. Bir iş hukuku avukatı, ona yönlendirilen hemen her türlü iş davası ile yakından ilgilenir ve iş kanununa yönelik gerekli işlemleri yapar. Yine iş mahkemesi avukatının görevleri arasında iş sözleşmesinin hazırlanması, sözleşmenin uygulamaya koyulması ve bu uygulamalardan doğacak uyuşmazlıkların çözülmesi de yer almaktadır.

Özellikle işçi haklarının göz ardı edilmemesi ve korunması adına iş mahkemesi avukatlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Bir iş hukuku avukatının işini doğru yaptığının en önemli kanıtlarından birisi, işçi ile işveren hakları arasında denge oluşturabiliyor olmasıdır. Bu anlamda iş hukuku kapsamına giren tüm konular ile ilgili bizimle iletişime geçebilir, iş hukuku alanında uzman avukatlardan danışma hizmeti alabilirsiniz.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN: 0 541 485 92 48