• HAFTA TATİLİ ALACAĞI

Hafta tatili, haftanın tatili yani 7 günlük döngünün içindeki tatildir. Aslında 7 gün üst üste çalıştırma yasağı olarak da düşünülebilmektedir. İşçinin 7 gün izinsiz çalışması mümkün değildir. Mutlaka işçinin 1 gün yani kesintisiz 24 saat izin yapması gerekmektir. Dolayısıyla hafta tatilin cumartesi ya da pazar günüyle bir ilgisi yoktur. Özellikle taşrada gördüğümüz birtakım örneklerden bahsetmek gerekirse; işçinin uzakta bir yerde yaşadığını ve çalıştığı yere (inşaat, fabrika, vs..) gelmesinin uzun sürdüğünü düşünelim. Böyle durumlarda işçiler hafta tatilini kullanmak yerine 26 gün çalışıp 4 gün izin kullanmaktalar. Kabaca hafta tatillerini toplu kullandıklarını söyleyebiliriz. Bu uygulama temelde denkleştirme olarak gözükse de hafta tatili denkleştirilemezdir.  Yargıtay’ın eskiden verdiği kararlar denkleştirmenin mümkün olmadığı yönünde olsa da son yıllarda verilen kararlarda, işverenin toplu izin kullandırdığı günlerde de ödeme yaptığından bahisle işverenin, 3 hafta tatili için normalde 4,5 yevmiye ödemesi gerekirken artık 3 hafta sonu için 1,5 yevmiye ödenmesine hükmedilmektedir.

  • ALACAĞIN HESAPLANMASI

İşveren işçiyi 6 gün art arda çalıştırıp 1 gün izin vermelidir. İşveren izin verdiği günün de yevmiyesini tam ödemelidir. Nitekim bordrolar da 30 gün olarak düzenlenmektedir. Hafta tatil ücreti; aylık brüt ücretin 30’a bölünmesiyle bulunan bir yevmiyenin bir buçuk katıdır. Bu kural kanunda yer almamaktadır. İşbu hesaplama Yargıtay uygulamalarıyla gelişmiştir. Yargıtay konuya şu şekilde yaklaşmaktadır; Zaten haftada 6 gün çalışan kimse 45 saati doldurmuştur. Bu sebeple işçinin çalıştığı 7.gün aslında fazla çalışma kurumuna dahil edilmelidir. Bu sebeple de hafta tatili 1,5 yevmiye olarak hesaplanır. Bazı durumlarda işverenin hafta tatilinde işçiyi işe sadece 10 dakikalığına ya da birkaç saatliğine çağırdığını görmekteyiz. Böyle bir durumda da işçiye yine yevmiyesinin bir buçuk katı ödenmelidir. Yani hafta tatilinde işe giden işçinin ne kadar çalıştığı önem arz etmemektedir. İşçinin çalışması o hafta 45 saati bulmaması halinde dahi bir buçuk yevmiye olarak hesaplanmaktadır. Eğer işçi hafta tatilinde 10 saati aşan bir çalışma yapmışsa 7,5 saate kadar olan çalışması için 1,5 yevmiye ödenmelidir. Geri kalan kısmı ise fazla çalışma ücreti hesaplamasına dahil edilmelidir.

  • ALACAĞIN İSPATLANMASI

Hafta tatilinde çalışma yapıldığı davacı işçi tarafından ispatlanmalıdır. Asıl olan hafta tatillinde çalışmamaktır. İşçi iddiasını ispatla yükümlüdür. Yazılı belgeyle olmadığı taktirde işçi tanıkla da hafta tatili alacağını ispatlayabilir. Ücret bordroları imzalıysa ve 1 tane hafta tatili ücreti alacağı gözüktüğünü varsaydığımız durumda tanıkla ispat artık mümkün değildir. Zamanaşımı, hafta tatil alacağının muaccel olduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Hafta tatil alacağı o ayın sonunda ödenmezse muaccel olacaktır ve icra takibine ya da alacak davasına konu olacaktır.