Davalarda tanıkların dinlenilmesi kural olarak davaya bakan mahkemede gerçekleştirilir. Mahkeme gerçeğin ortaya çıkması için gerekliyse olayın gerçekleştiği yerde dahi tanıkları dinleyebilecektir. Tanıktan, hakkında tanıklık yapacağı olaylar hakkında bilgi vermesi istenir. Tanıklara sorulacak sorular davanın konusuna göre değişecektir. Ceza davasında sorulacak soru ‘taraflar arasında husumet var mıydı?’ olabilecekken, iş davalarında ise ‘İş sözleşmesinin fesih nedeni nedir? Haklı fesih nedeni gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi?’ şeklinde olabilecektir.