Avukatlık mesleği doktorluk mesleği gibi uzmanlık alanları seçilebilecek bir meslek dalı değildir. Avukatlar tüm dava çeşitlerine müdahil olabilir ve bu dava çeşitlerinde aktif rol oynayabilirler. Elbette bir avukatın belli bir hukuk alanında kendini geliştirmesi ve bu alanda davalar alması hasebiyle belli bir alanda uzmanlaşması mümkündür. Pek çok farklı alanda avukatlık mesleği icra edilebilir. Bunlardan bazıları en çok bilinen boşanma avukatları, ceza avukatları, ticaret avukatları, miras avukatları, işçi ve işveren avukatları, sigorta avukatları, borç alacak avukatları, tazminat avukatları gibi onlarca farklı çeşidi ayrılabilmektedir. Ticaret hukuku, iş hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, gayrimenkul hukuku, vergi hukuku gibi alanlarda avukatların uzmanlaşması mümkün olabilmektedir. Avukatlık mesleğinde bu dallardan herhangi biri bir avukatın uzmanlık alanına girebilir. Avukatlar tecrübelerini aldıkları davaya göre edindikleri için avukat tercihi yaparken mutlaka araştırmalı ve davamıza müdahil olacak avukatın bu alanda daha önce başarılı davalar yürütmüş olmasına dikkat etmelisiniz. Avukatları belli bir çeşitlendirmeye ve belli bir sayıda uzmanlık alanına ayırmak mümkün değildir. Ceza davası avukatı boşanma davasına da müdahil olabilmektedir. Alacağı dava tamamen avukatın kendine güvenmesini ve daha önce bu alanda başarılı davalar yürütmüş olmasına bağlıdır. Avukatları kademe kademe çeşitlendiren ise onların mesleklerindeki öz başarılardır. Bu sebeple avukatınız tercih ederken daha önce aldığı davalara bakabilir ve bu davalarda elde ettiği başarıları gözlemleyerek tercih yapabilirsiniz.