HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNDE CEZA

TCK m.134 Özel Hayatın Gizliliği

1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

2)Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ SUÇUNDA MADDİ MANEVİ UNSUR

Özel hayatın gizliliği suçu ile korunan hukuksal değer özel hayatın gizliliğidir. Bu suç ile Anayasa m. 20’nin “herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunu; özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulmayacağı” hükmü güvence altına alınmıştır.

Suçun faili bakımından bir özellik aranmamıştır. Herkes bu suçun faili olabilir. Eğer bu suç iki kişi arasında yaşanan bir olaya ilişkinse olayın tarafları suçun faili olabilir.

Suç mağdur bakımından da bir özellik göstermez, herkes bu suçun mağduru olabilir. Ancak belirtmek gerekir ki mağdurun fiilin icrası sırasında hayatta olması gerekir.

TCK m. 134’te 2 ayrı suç düzenlenmiştir:

  • TCK m.134/1’de düzenlenen suçu oluşturan tipik hareket kişinin özel hayatında kalan bir olayın içeriğinin başkaları tarafından öğrenilmesidir.
  • TCK m. 134/2’de düzenlenen suçu oluşturan tipik hareket hukuka uygun veya hukuka aykırı olarak elde edilmiş görüntü veya ses kayıtlarının ifşa edilmesidir.

SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ:

  • Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâl Edilmesi
  • Suçun Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
  • Suçun Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi
  • Mağaza müdürünün deneme kabinine kamera koyup kayıt yapması.

Her iki suç da kasten işlenebilir. Failde ayrıca bir amaç aranmamıştır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ SUÇU ŞİKAYETE TABİ Mİ?

Her iki suç da şikayete tabidir, aynı zamanda uzlaştırma kapsamındadır. Şikayet süresi, mağdurun fiili işlendiğini ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık zamanaşımı süresine tabidir.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNDE RIZA

Kanun hükmünün yerine getirilmesi, ilgilinin rızası, hakkın kullanılması ve haber verme hakkı hukuka uygunluk nedenleri  bu suç bakımından uygulanabilir.

Şartları oluştuğu takdirde hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, ve hapis cezasının  ertelenmesi mümkündür.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48