Davalar mahkemelerde görülmekte ve mahkemeler de bazı usul kurallarına tabidir. Dilekçeler teatisi ile başlayan süreç yargılama ile devam eder ve sonunda bir karara varılır. Davaların genel olarak ne kadar süreceği net bir şekilde bilinememektedir. Yargılama sürecinin nerede gerçekleştiği yani mahkeme yoğunluğu, delillerin toplanması, hâkimin değerlendirmesi hatta hasta olması gibi özel nedenler dahi birçok husus yargılamanın uzunluğunu belirlemektedir. Dolayısıyla net bir cevap vermek mümkün gözükmemektedir.