SGK bir idari kurum olması dolayısıyla idari işlemler tesis etmektedir. İdari işlemlerin hatalı tesis edilmesinden dolayı yapılacak itirazların nerede yapılacağı, yapılan işlem sonrasında bildirilmesi bir zorunluluktur. Daha sonrasında ise ne yapılacağı bir soru işareti olabilmektedir.