Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda aksine hüküm yoksa bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar İş Mahkemesinde görülecektir. Görevli mahkeme uyuşmazlığın türüne göre değişecektir. Dolayısıyla somut olayın incelenmesi ve görev belirlemesinin yapılması önem arz etmektedir.