HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçu, bu maddelerin ticaretinin ruhsata aykırı ya da ruhsatsız bir biçimde kanuna aykırı olarak yapılmasıyla oluşur ve bu suç Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde düzenlenmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunu düzenleyen TCK m.188’de uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve ticari amaçla bulundurmak olarak sayılan fiillerin gerçekleştirilmesine fiil üzerinde fail ile birlikte müşterek hakimiyet kurmadan katılan kişi uyuşturucu madde ticaretine yardım eden sıfatıyla, aksi halde müşterek fail sıfatıyla sorumlu tutulur.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇUNDA YARDIM EDEN

Kişinin işlediği bir suçtan yardım eden olarak sorumlu tutulacağı haller Türk Ceza Kanunu’nun 39.maddesinde sayılmıştır. Bu haller;

  • Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek,
  • Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlamak,
  • Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmaktır.

Uyuşturucu madde ticaretine yardım etme suçuna alıcıyla satıcının buluşturulmak suretiyle uyuşturucu madde teminine aracılık edilmesi, gözcülük yapılması, uyuşturucu madde taşınan güzergahın gözetlenmesi örnek verilebilir.

UYUŞTURUCUDAN YAKALANAN YA DA TİCARETİNİ YAPAN KAÇ YIL CEZA ALIR?

Yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulan failin cezasında TCK m.39 uyarınca indirime gidilir. Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48