Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 247. maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Bu maddeye göre, görevinden dolayı kendisine teslim edilmiş veya koruma ve gözetimi ile yükümlü olduğu malı, kendisinin veya başkasının yararına kullanmak maksadıyla alıkoyan kişi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Zimmet suçunun oluşabilmesi için:

 • Failin malı zilyetliği sıfatıyla ele geçirmesi gerekir.
 • Failin malı kendisinin veya başkasının yararına kullanmak kastı olmalıdır.
 • Failin malı alıkoyması gerekir.

Zimmet suçunun nitelikli halleri:

 • Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi
 • Suçun, kamu görevlisi tarafından işlenmesi
 • Suçun, birden fazla kişi tarafından işlenmesi

Zimmet suçunun şikayete bağlı bir suç olmaması:

Zimmet suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Bu nedenle, mağdur şikayetçi olmasa bile, savcılık tarafından resmi soruşturma başlatılabilir ve dava açılabilir.

Zimmet suçunun cezasının indirilmesi:

 • Suçun, malın geçici bir süre kullanıldıktan sonra iade edilmek üzere işlenmesi
 • Failin, mağdurun uğradığı zararı gidermesi

Zimmet suçundan dolayı tazminat:

Mağdur, zimmet suçundan dolayı uğradığı zararı failinden tazminat davası açarak talep edebilir.

Blog Yazısı Önerisi:

Zimmet suçu hakkında daha detaylı bilgi vermek için bir blog yazısı yazabilirsiniz. Bu blog yazısında aşağıdaki konulara yer verebilirsiniz:

 • Zimmet suçunun tanımı
 • Zimmet suçunun unsurları
 • Zimmet suçunun nitelikli halleri
 • Zimmet suçunun cezası
 • Zimmet suçundan dolayı tazminat