HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48

Sözleşme Dışındaki Haklar

Konutunuzu kiraya vererek yaptığınız sözleşmenin akabinde borçlar kanununa göre belli başlı bazı haklarınız ortaya çıkar ve kiracınız bu hakları sonuna kadar karşılamakla yükümlüdür. Standart veya özel bir kira sözleşmesinde taraflar için belirlenen kurallar ve maddeler gereği kiracınızın özel yükümlülükleri ortaya çıkmakta ve dolayısı ile bu yükümlülükleri harfiyen yerine getirmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Ev Sahibi Hakları

Kiracınız temel olarak borçlar kanununa göre kirasını ödemekle yükümlüdür. Borçlar kanununa göre kiracınız kirasını ödemez veya eksik öder, usulsüz olarak geciktirirse sözleşmeyi feshetme hakkınız ortaya çıkar. Şayet sözleşmede aksi bir madde yoksa kiranızı her ayın sonunda belirleyeceğiniz hesap numarasına yatırmalıdır. Kiracınız şayet kirasını ödemiyorsa veya ödemekle yükümlü olduğu hane giderlerini karşılamıyorsa kira sözleşmesini feshedebilirsiniz. Konut üzerinde kalıcı olarak değişiklik yapılması istendiği durumlarda kiracı ev sahibinden yazılı izin almak zorundadır. Kiracı teslim aldığı hane veya işyerini nasıl teslim aldıysa o şekilde teslim etmekle yükümlüdür ancak kullanıma bağlı olan yıpranmalardan sorumlu değildir. Miras HukukuKiracı aynı zamanda konuta gerekli özeni göstermeli ve çevreyi rahatsız etmemeli / iyi geçinmelidir. Aksi durumlarda ev sahibinin kirayı feshetme hakkı bulunmaktadır. Kira sözleşmesini yaparken ve devamında kiracınızla oluşabilecek anlaşmazlıkları bu bağlamda çözümleyebilir, sözleşme yükümlülükleri yerine getirilmediği takdirde sözleşmenizi feshedebilir ve bunu yazılı olarak bildirdikten sonra hukuki süre içerisinden tahliyesini isteyebilme hakkınız saklı olacaktır.

HEMEN İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN 0 541 485 92 48