İş sözleşmesi sona eren işçinin bazı haklarını elde etmek için dava açması mümkündür. Çeşitli alacakları dava konusu edilebilmektedir. Çalışmakta olan işçiler için ise uyuşmazlığın konusuna göre belirleme yapılmalıdır. Eğer ki alacak, iş sözleşmesinin feshine bağlıysa bu durumda işçinin çalıştığı işyerini dava edip alacağını alması mümkün olmayacaktır.